Itt vagyunk: Főoldal
Mottó

Rajtunk, egyéneken múlik, hogy megtegyünk mindent, amit lehet, bármilyen kevés is az. Az, hogy egy lámpa lekapcsolása jelentéktelennek tűnik, még nem jelenti azt, hogy nem kell megtennünk. (XIV. Dalai Láma)

 

Köszöntjük az Olvasót!

 Minden általa lett és érte teremtetett. (Kol 1,16)


Mi mint az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai, a Teremtő iránti hálánk és szeretetünk kifejezéseként elkötelezzük magunkat a teremtés védelme mellett, ezért arra törekszünk, hogy közösségeink életmódja egyre környezettudatosabbá váljon.

Legyen szó gyülekezeti istentiszteletről vagy iskolai csendesnapról, ifjúsági táborról vagy intézményi konferenciáról, családi hétköznapról vagy személyes gondolatok megfogalmazásáról – lehetőségeinkhez mérten mindannyian évek óta igyekszünk gyakorlati lépéseket tenni a teremtett világ megőrzéséért. Ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata megkeresése nyomán 2008. őszén létrehoztuk a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportját evangélikus lelkészek és tanárok együttműködésével. A feladatok jellegéből is következően nyitottak vagyunk más szakterületek művelőivel való szoros együttműködésre.

A munkacsoport tagjaiként hisszük, hogy akármilyen kis cselekedet kifejezheti a Teremtő iránti hálánkat és szeretetünket, és további tettekre indíthat a teremtés védelmében. Hálásan tapasztaljuk, hogy a jelenkori keresztyénség Jézus Krisztus szolgálatát a teremtés végrehajtójaként és fenntartójaként is értelmezi, és e tevékenységéért külön is dicsőíti Őt. A golgotai kereszt ajándékaként, a kegyelemből elnyert bűnbocsánat szabadságával mi is örömmel veszünk részt Krisztus világfenntartó munkájában. Mindebben a Szentírás és Hitvallásaink vezérelnek bennünket.

Célunk, hogy a világ mai helyzetében felhívjuk a figyelmet a teremtett világ iránti keresztény felelősségre és a bibliai teremtéstan hangsúlyaira. Oly módon szeretnénk élni életünket, és úgy szeretnénk segítséget nyújtani egyházunk kisebb és nagyobb közösségeinek a fenntartható életforma felé vezető úton, hogy a mindennapokat Isten gondos sáfáraiként élhessük meg, ünnepeinket pedig a teremtett világ részeként Isten dicsőítésével tölthessük meg.

Bízunk abban, hogy Isten segítségével közreműködhetünk a teremtés megőrzésében és az ökológiai krízis megfékezésében. Reméljük, hogy ezzel közösségeink és tagjaik közelebb kerülhetnek annak a teremtésben kapott feladatuknak a teljesítéséhez, hogy művelői és őrzői legyenek a földnek, az emberi élet csodálatos színterének.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek