Itt vagyunk: Főoldal
Mottó

Az egyház a szent életmódot tanítja azoknak az embereknek, akik a fogyasztás életmódját gyakorolják. Ez egyszerre a hit krízise, és a megtérés kihívása. (To Till It and Keep It)

 

Köszöntjük az Olvasót!

 Minden általa lett és érte teremtetett. (Kol 1,16)


Mi mint az Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoport tagjai, a Teremtő iránti hálánk és szeretetünk kifejezéseként elkötelezzük magunkat a teremtés védelme mellett, ezért arra törekszünk, hogy közösségeink életmódja egyre környezettudatosabbá váljon.

Legyen szó gyülekezeti istentiszteletről vagy iskolai csendesnapról, ifjúsági táborról vagy intézményi konferenciáról, családi hétköznapról vagy személyes gondolatok megfogalmazásáról – lehetőségeinkhez mérten mindannyian évek óta igyekszünk gyakorlati lépéseket tenni a teremtett világ megőrzéséért. Ezért a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata megkeresése nyomán 2008. őszén létrehoztuk a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportját evangélikus lelkészek és tanárok együttműködésével. A feladatok jellegéből is következően nyitottak vagyunk más szakterületek művelőivel való szoros együttműködésre.

A munkacsoport tagjaiként hisszük, hogy akármilyen kis cselekedet kifejezheti a Teremtő iránti hálánkat és szeretetünket, és további tettekre indíthat a teremtés védelmében. Hálásan tapasztaljuk, hogy a jelenkori keresztyénség Jézus Krisztus szolgálatát a teremtés végrehajtójaként és fenntartójaként is értelmezi, és e tevékenységéért külön is dicsőíti Őt. A golgotai kereszt ajándékaként, a kegyelemből elnyert bűnbocsánat szabadságával mi is örömmel veszünk részt Krisztus világfenntartó munkájában. Mindebben a Szentírás és Hitvallásaink vezérelnek bennünket.

Célunk, hogy a világ mai helyzetében felhívjuk a figyelmet a teremtett világ iránti keresztény felelősségre és a bibliai teremtéstan hangsúlyaira. Oly módon szeretnénk élni életünket, és úgy szeretnénk segítséget nyújtani egyházunk kisebb és nagyobb közösségeinek a fenntartható életforma felé vezető úton, hogy a mindennapokat Isten gondos sáfáraiként élhessük meg, ünnepeinket pedig a teremtett világ részeként Isten dicsőítésével tölthessük meg.

Bízunk abban, hogy Isten segítségével közreműködhetünk a teremtés megőrzésében és az ökológiai krízis megfékezésében. Reméljük, hogy ezzel közösségeink és tagjaik közelebb kerülhetnek annak a teremtésben kapott feladatuknak a teljesítéséhez, hogy művelői és őrzői legyenek a földnek, az emberi élet csodálatos színterének.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek