Itt vagyunk: Főoldal Agenda 21 Agenda 21 - doc
Mottó

A folyó maga a jelen. Ha megérinted, a múlt utolsó és a jövő első cseppjéhez nyúltál. (Leonardo da Vinci)

 

Agenda 21 - doc

Agenda21.doc — Microsoft Word Document, 122Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Agenda21

Tisztelt Lelkész Asszony / Lelkész Úr! A gyülekezet neve: …………………………………..

A MEE Ararát teremtésvédelmi munkacsoportja az alábbi kérdőívvel a gyülekezetek környezet- és teremtésvédelmi elkötelezettségét, munkáját és terveit szeretné felmérni. Evvel is bátorítani kívánjuk ezt a munkát, hosszabb távon pedig a „Környezetbarát Gyülekezet” megtisztelő címet tervezzük kiosztani. A 2008-as állapotot és a 2014-ig megvalósítandó terveket külön oszlopban kérjük minősíteni, végül bármilyen szöveges indoklásra (miért foglalkoznak a kérdéssel, miért nem, milyen tartalommal) is lehetőség nyílik.

Kérjük, hogy a kérdőív első 2 oszlopának kérdéseit 1-től 7-ig terjedő számokkal válaszolják meg!

1 = lényegében semmit 2 = nagyon keveset 3 = keveset 4 = közepesen sokat 5 = sokat 6 = nagyon sokat 7 = megoldottuk

Mennyit tett az Önök gyülekezete….

Szempont

2008-ig

2014-re

Indoklás, magyarázat

1… a természetes növényzet védelme érdekében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben*

………

………

………

………

2. … a templom -és temetőkert ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

3. … a Föld nyersanyagkincse elhasználásának csökkentéséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

4… a talaj szennyezésének csökkentéséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

5. … az ívóvízhasználat csökkentéséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

6… a vízszennyezés csökkentéséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

7… a belső terek zajszigetelése érdekében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

8. … a gépkocsihasználat csökkentése érdekében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

9. … a szén és fatüzelés kiváltása érdekében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

10. … a templom hőszigetelése ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

11. … a termek és a lelkészlakás hőszigetelése ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

12. … a templom, a lakás és a termek energiatakarékos megvilágítása érdekében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

13. … a háztartási energiafelhasználás (fűtés, világítás, eszközök) további mérsékléséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

14. … a hulladék csökkentése érdekében (pl. a gyülekezeti vendéglátások során)

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

15. … a hulladék szelektálása ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

16. … a szerves hulladék komposztálása ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

17… a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentéséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

18. … a zöld irodáért (pl. a papírfelhasználás csökkentéséért)

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

19… a parlagfű irtása ügyében

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

20. … a környezetet terhelő vegyszerek használatának mérsékléséért

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

21. … más, feljebb nem említett környezet- vagy természetvédelmi ügyben

a) a gyakorlatban

b) lelki, szellemi értelemben

………

………

………

………

* b) lelki, szellemi értelemben = Beszéltünk róla igehirdetésben, imádságban, bibliaórán, presbitériumban, gyermek-alkalmakon…

Mennyi a gyülekezetben…

2008

2014

…az elektromos energia felhasználás a templomban és a termekben? (kWh/ hónap)

… a gázhasználat télen a templomban és a termekben? (m3/ hó)

… a szén- / fahasználat télen (q/hó) (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!)

… a téli hőmérséklet a templomban

… a téli páratartalom a templomban

… a zajszint az üres templomban

Dátum:

………………………..

aláírás

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet március 31-ig juttassák vissza drótpostán az ararat@lutheran.hu, vagy postán a Deák Téri Ev. Gimn. 1052 Bp. Sütő u. 1. (Kézdy Edit) címre!

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek