Itt vagyunk: Főoldal Agenda 21 Agenda 21 - pdf
Mottó

A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer)

 

Agenda 21 - pdf

Agenda21.pdf — PDF document, 60Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Agenda21
Tisztelt Lelkész Asszony / Lelkész Úr!
A gyülekezet neve: …………………………………..
A MEE Ararát teremtésvédelmi munkacsoportja az alábbi kérdőívvel a gyülekezetek környezet- és teremtésvédelmi elkötelezettségét,
munkáját és terveit szeretné felmérni. Evvel is bátorítani kívánjuk ezt a munkát, hosszabb távon pedig a „Környezetbarát Gyülekezet”
megtisztelő címet tervezzük kiosztani. A 2008-as állapotot és a 2014-ig megvalósítandó terveket külön oszlopban kérjük minősíteni, végül
bármilyen szöveges indoklásra (miért foglalkoznak a kérdéssel, miért nem, milyen tartalommal) is lehetőség nyílik.
Kérjük, hogy a kérdőív első 2 oszlopának kérdéseit 1-től 7-ig terjedő számokkal válaszolják meg!
1 = lényegében semmit 2 = nagyon keveset 3 = keveset 4 = közepesen sokat 5 = sokat 6 = nagyon sokat 7 = megoldottuk
Mennyit tett az Önök gyülekezete….
Szempont
2008-ig
2014-re
Indoklás, magyarázat
1… a természetes növényzet védelme érdekében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben*
………
………
………
………
2. … a templom –és temetőkert ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
3. … a Föld nyersanyagkincse elhasználásának
csökkentéséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
4… a talaj szennyezésének csökkentéséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
5. … az ívóvízhasználat csökkentéséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
6… a vízszennyezés csökkentéséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
7… a belső terek zajszigetelése érdekében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
8. … a gépkocsihasználat csökkentése érdekében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
9. … a szén és fatüzelés kiváltása érdekében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
10. … a templom hőszigetelése ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
11. … a termek és a lelkészlakás hőszigetelése
ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
background image
12. … a templom, a lakás és a termek
energiatakarékos megvilágítása érdekében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
13. … a háztartási energiafelhasználás (fűtés,
világítás, eszközök) további mérsékléséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
14. … a hulladék csökkentése érdekében (pl. a
gyülekezeti vendéglátások során)
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
15. … a hulladék szelektálása ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
16. … a szerves hulladék komposztálása ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
17… a csomagolóanyagok mennyiségének
csökkentéséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
18. … a zöld irodáért (pl. a papírfelhasználás
csökkentéséért)
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
19… a parlagfű irtása ügyében
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
20. … a környezetet terhelő vegyszerek használatának
mérsékléséért
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
21. … más, feljebb nem említett környezet- vagy
természetvédelmi ügyben
a) a gyakorlatban
b) lelki, szellemi értelemben
………
………
………
………
* b) lelki, szellemi értelemben = Beszéltünk róla igehirdetésben, imádságban, bibliaórán, presbitériumban, gyermek-alkalmakon…
Mennyi a gyülekezetben…
2008
2014
…az elektromos energia felhasználás a templomban és a termekben? (kWh/ hónap)
… a gázhasználat télen a templomban és a termekben? (m
3
/ hó)
… a szén- / fahasználat télen (q/hó) (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!)
… a téli hőmérséklet a templomban
… a téli páratartalom a templomban
… a zajszint az üres templomban
Dátum:
………………………..
aláírás
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet március 31-ig juttassák vissza drótpostán az ararat@lutheran.hu, vagy postán a Deák Téri Ev. Gimn. 1052 Bp.
Sütő u. 1. (Kézdy Edit) címre!
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek