Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem
Mottó

Akit nem tölt el ragyogással a teremtett dolgok hatalmas pompája, az vak; akit nem ébreszt fel hatalmas morajuk, az süket; aki nem jegyzi meg az első törvényt ilyen hatalmas jelekből, az bolond... Ezért nyissátok ki szemeiteket; ébresszétek fel lelki füleiteket; nyissátok ki szátokat és használjátok a szíveteket, hogy meglássátok Istenünket minden teremtményben és az egész teremtésben. (Szent Bonaventura)

 

Teremtésvédelem

Őrizzük a teremtett világot vagy uralkodjunk felette? Vajon tényleg választanunk kell? Egyáltalán mit jelentenek számunkra a teremtéskor társul kapott élőlények, növények és állatok, az azokat körülvevő környezet, a víz, a levegő, a föld, az egész világ? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat...

Article Új rovatunk elé - Gondolatok zöldnek tűnő árnyalatban
Új rovat indul. Nem egy divathóbort nyomán. Nem is néhány megszállott ötlete következményeként. Az Istenre figyelés csendjéből, az Isten igéjének komolyan vételéből, a felelős keresztény gondolkodás tenni akarásából. - ifj. Hafenscher Károly írása
Article Szivárványívemet helyezem a felhőkre
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, ez lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök (1Móz 9,13)” – mondta Isten. Szövetséget kötött az élőlényekkel, a madarakkal és a szárazföldi állatokkal, az emberekkel, minden létezővel. Ebben a szövetségben örök renddé lett az, amit a bárka története megjelenít: Isten nem pusztítja el többé az élőket, megkíméli őket, ahogyan megmentette életüket az özönvíz idején. - Andorka Eszter írása
Page Hálaadás az életért
„Ekkor azt mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te (…) innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában! Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! (…) Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?” (Ruth 2,8–9a.10) - Smidéliusz Gábor írása
Article A teremtési ünnepkör születése - Nyitó istentisztelet a budavári evangélikus templomban
Az Európai Keresztény Környezeti Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) megalakulása (1998) óta munkálkodik az egyházi év liturgiájának gazdagításán, a teremtési ünnepkör bevezetésén. - Biczó Dénes írása
Article Ökológia - hittel
A Védegylet és a Nádasdy Alapítvány 2003 óta rendezi meg évente Ökológia és egyház elnevezésű képzéseit. A többnapos ökumenikus rendezvény célja a hitünk és a környezet kapcsolatáról, a teremtéssel szembeni felelősségünk kérdéseiről való együtt gondolkodás. - Benkovics Sándor írása
Article A zaj- és kerozinjajokat is hallgasd meg, Urunk!
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend az idén 16. alkalommal rendezte meg a teremtés ünnepét, illetve a hozzá kapcsolódó konferenciát. Az idei tanácskozás fő témája a légi közlekedés által okozott zajoknak a lakosságra gyakorolt hatása volt. A résztvevők ezenkívül foglalkoztak az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) 2005. és 2006. évi tevékenységével is. A rendezvényre június 2–3-án került sor a Rákoshegyi Közösségi Házban. - Biczó Dénes írása
Article Imaközösség a magyar környezetvédelemért
Egy új kezdeményezés indult útjára május 21-én, vasárnap délután a budapesti Bécsi kapu téri evangélikus kápolnában. Más-más felekezetekhez tartozó és a környezetvédelemben különböző módon tevékenykedő keresztények találkoztak egymással; a közös imádkozás mellett lehetőség nyílt egymás megismerésére is. Az alkalomról a szervezőt, Biczó Dénest kérdeztem. - Jerabek-Cserepes Csilla interjúja
Article Komolyan vesszük-e a teremtett világot?
Furcsának tartom, sőt nagyon elszomorít, ha azt tapasztalom, hogy kereszténységünk elszakad a mindennapoktól. Sokszor részesei vagyunk annak, hogy vannak külön vallásos vagy „vasárnapi” és „profán”, azaz hétköznapi szakaszai az életünknek, s ezek közt nincs átjárás. Pedig Krisztus világra születésével végképp nyilvánvalóvá lett, hogy nem profán, hanem szent az a hely, ahol állunk: a föld. Hiszen ez Isten melletti, örök életre szóló elköteleződésünk terepe. S arról is döbbenten tanúskodhatunk: az örök élet „előterével” kapcsolatban egyre nagyobb bajok tapasztalhatók. - Szigeti László írása
Article Embertárs-ajánló
Megjelent az Embertárs ökumenikus folyóirat Ökológia és kereszténység című tematikus különszáma, így tovább bővült a témával foglalkozó, meglehetősen hézagos magyar nyelvű szakirodalom. A kiadvány társszerkesztője a Védegylet vallás és ökológia munkacsoportja.
Article Nektek adom a Földet - Ökumenikus műsor a Szent István Rádióban
Közel másfél éve, 2004 októberében az egri Magyar Katolikus Rádió – mai nevén Szent István Rádió – környezetvédelmi műsora Nektek adom a Földet címmel új tematikával bővült. A huszonöt perces adás kéthetente a teológia és az ökológia kapcsolatával foglalkozik. A kezdeményezésről Sinkovics Andreát, a műsor szerkesztő-riporterét kérdeztem. - Jerabek-Cserepes Csilla interjúja
Article Isten Fia emberré lett – és az ember mivé?
Ecce homo! – mondta Pilátus Jézusra mutatva (Jn 19,5). Bizonyára nem sejtette, hogy az üdvtörténet összefüggésében mekkora jelentőségű mondat hagyta el ajkát. Jézus Krisztus az ember. Isten Fia a „második Ádám”, aki azért lett egy közülünk, hogy felragyogtassa Isten eredeti teremtő szándékát, s a megváltás által bennünk is helyreállítsa azt. – Karácsonyt megülve ilyesféle teológiai gondolatok húzódnak meg az ünnep szívet melengető hangulata mögött. - Mosolygó Péter görög katolikus lelkész írása
Article Isten környezetvédő!
Anand Veeraradsh indiai protestáns lelkész; Bangaloréban él. A következő írás Gott ist grün, azaz Isten zöld című kötete alapján készült. - Benkovics Sándor írása.
Article Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Világszerte működnek olyan egyházi szervezetek, amelyek fontos feladatuknak tekintik a környezet védelmét. Sajnos keveset hallunk róluk, mert munkájukat általában csendben, a saját házuk táján végzik. Holott ezek az intézmények sokrétű tevékenységet folytatnak; ezek közé tartozik a híveknek az aktuális környezeti problémákról való tájékoztatása, az ifjúság ökológiai szemléletű nevelése, a törvényhozás befolyásolása, a politikusokkal való párbeszéd kezdeményezése. - Benkovics Sándor írása.
Article Fülöp-szigeteki üzenet
Mi történik szép országunkban? – ezzel a címmel jelent meg 1988 januárjában a Fülöp-szigetek püspökeinek az ökológiáról szóló pásztorlevele Tagaytayban. Az aktualitását mind a mai napig megőrző dokumentumból álljon itt most néhány gondolat, mely saját magunk és egyházunk számára is tanulságul szolgálhat. - Benkovics Sándor írása.
Article A teremtés ünnepe – a környezetbarát egyházért. - Beszélgetés a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend apátjával
A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend másfél évtizede minden évben megtartja – a világ összes környezetvédőjével együtt – a június 5-i környezetvédelmi világnapot, amelynek keresztyén-keresztény tartalmát azzal fejezi ki, hogy a teremtés ünnepeként emlékezik meg róla. A konferenciával egybekötött rendezvény célja, hogy Isten igéjének és ismeretterjesztő előadásoknak a segítségével felhívja a figyelmet az embernek és különösen a Krisztus-követőknek a földi élet védelme iránti felelősségére. Az alkalmon ökumenikus istentisztelettel szolgálnak a résztvevők, amelyen együtt dicsérik a csodálatos világot teremtő Szentháromság Istent, és könyörögnek a környezetszennyezés miatt is szenvedő világért. Az idén június 3–4-én zajlott rendezvényen a rend apátját, egyben a konferencia elnökét, Széchey Bélát kérdeztem az ünnepről. - Biczó Dénes interjúja
Article A természetszeretet törvénye
Talán sok idősebb ember emlékezetében élnek még a cserkésztörvények útmutatásai. Ezek közül a hatodik - a természetszeretet törvénye - így hangzik: A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket. A hazánkban a rendszerváltozás után újraéledő, a kereszténység alapjaira épülő mozgalom fontos eleme tehát a természet iránti felelősség, s ez a legtöbb cserkészcsapatban a gyakorlatban is megmutatkozik. - Jerabek-Cserepes Csilla összeállítása
Article Egyház és környezeti nevelés – nem idegenek
Környezeti nevelési módszertani továbbképzést szervezett egyházi ifjúsági vezetők számára a Védegylet és a Nádasdy Alapítvány április 8-10. között Püspökszentlászlón. A rovatunk hasábjain korábban már beharangozott rendezvényről Jávor Benedek szervezőt, a Védegylet munkatársát és Tompa Mihály résztvevőt kérdeztem. - Jerabek-Cserepes Csilla interjúja.
Article Ifjúsági vezetőképző
A környezeti neveléssel kapcsolatos módszertani továbbképzésre kerül sor a Védegylet és a Nádasdy Alapítvány szervezésében Püspökszentlászlón 2005. április 8. és 10. között. Az egyházi ifjúsági vezetők részére megrendezendő alkalmon szeretettel várnak minden érdeklődőt a keresztény hit, illetve a környezetért, a teremtett világért való felelősség kérdéseivel kapcsolatos együttgondolkodásra és képzésre.
Article Biciklionizmus – avagy a kerékpározás mint lelkiség
Itt az ideje, hogy elővegyük a kerékpárunkat a sufniból. Pumpáljuk fel a lapos kerekeket, vizsgáljuk meg, hogy nem szivárog-e valahol a levegő, és ellenőrizzük a fékeket. Először ne merészkedjünk hosszabb kirándulásra, kezdetben elégedjünk meg rövidebb próbautakkal, míg a tél folyamán esetleg elveszített és az élvezetes kerékpározáshoz szükséges kondíciónk visszatér. - Németh Zoltán írása.
Article „Karóval jöttél, nem virággal”
Sokan – lelkészek és nem lelkészek – döbbenettel kérdezik tőlem, hogy mi köze az egyháznak az ökológiához. - Mekota Ervin írása.
Article Új, merész úton az egyház
Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a környezetvédelmi világnap alkalmából 2003. május 30–31. között került sor – mintegy hatvan érdeklődő részvételével – a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend szervezésében immár hagyománnyá vált teremtés ünnepére. Az alábbi írásban a konferencia elnökének a rendezvény kapcsán felmerült gondolatait olvashatjuk.
Article Az ökofeminizmus
Az ökofeminizmus a radikális környezetvédelem és a feminista mozgalom házasságából született. Mind társadalmi, mind lelkiségi szinten felemeli a hangját a nők és a természet elnyomása és kihasználása ellen. A különbözőségeket, a rejtett női és természeti értékeket kutatja fel, hogy ezekkel is gazdagítsa és formálja azt a világképet, amely mindeddig szinte kizárólag az európai és észak-amerikai férfiak látásmódját és értékrendjét tükrözte. - Rozs-Nagy Szilvia írása.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek