Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem A teremtés ünnepe – a környezetbarát egyházért. - Beszélgetés a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend apátjával
Mottó

Részei vagyunk a Földnek, a Föld pedig a mi részünk. Az illatos virágok a nővéreink, a szarvas, a ló és a nagy sas a bátyánk. A sziklás hegygerincek, a mezők nektárja, a póni testmelege és az ember mind ugyanahhoz a családhoz tartozik. … Az élet szövetét nem az ember szőtte, ő csak ide vetődött. Bármit is tesz a szövettel, azt önmagával teszi. (Seattle Törzsfőnök, 1854)

 

A teremtés ünnepe – a környezetbarát egyházért. - Beszélgetés a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend apátjával

A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend másfél évtizede minden évben megtartja – a világ összes környezetvédőjével együtt – a június 5-i környezetvédelmi világnapot, amelynek keresztyén-keresztény tartalmát azzal fejezi ki, hogy a teremtés ünnepeként emlékezik meg róla. A konferenciával egybekötött rendezvény célja, hogy Isten igéjének és ismeretterjesztő előadásoknak a segítségével felhívja a figyelmet az embernek és különösen a Krisztus-követőknek a földi élet védelme iránti felelősségére. Az alkalmon ökumenikus istentisztelettel szolgálnak a résztvevők, amelyen együtt dicsérik a csodálatos világot teremtő Szentháromság Istent, és könyörögnek a környezetszennyezés miatt is szenvedő világért. Az idén június 3–4-én zajlott rendezvényen a rend apátját, egyben a konferencia elnökét, Széchey Bélát kérdeztem az ünnepről. - Biczó Dénes interjúja

– Az idei teremtésünnep és konferencia fő témáját igen modern stílusban fogalmazták meg: Környezetbarát menedzsment az egyházban. Mit jelent ez mai magyar egyházi életünkben? – tettem föl elsőként a kérdést az apátnak.

– Ha egyházszervezeteink fizikai környezetvédelmi, „környezetgazdálkodói” tennivalóira tekintünk, többek között gondolhatunk az általuk birtokolt ingatlanokra és ingóságokra, amelyeknek az építése, használata jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. Például megkérdezhetjük magunktól, hogy mennyire energiatakarékosan lehet üzemeltetni a régi és az újonnan épített egyházi épületeket; hogy az egyházi rendezvényeinken mennyi és milyen hulladék keletkezik; hogy az egyházi élethez szükséges közlekedést eléggé környezetbarát módon oldjuk-e meg, vagy hogy egyházi épületeink körül a téli síkosságmentesítéshez környezetbarát anyagot használunk-e.

– Milyen meggondolásból indult el tizenöt évvel ezelőtt a Jézus Testvérei rendnek és a teremtés ünnepének rendezvénysorozata?

– Lépésről lépésre haladva jutottunk el annak a felismeréséig, hogy a környezet építéséért, fejlesztéséért, védelméért végzett munka alapvető és ugyanakkor őseredeti keresztény tevékenység. Ez sarkallt bennünket arra, hogy nekikezdjünk a szervezésnek.

– Az elmúlt másfél évtized teremtésünnepei nagyban hozzájárultak egy magyar „keresztény környezetvédelmi hitvallás” megfogalmazódásához. Hogyan lehet ennek a tartalmát röviden összefoglalni?

– Az a lényege, hogy – amint a Niceai hitvallásban valljuk – Jézus Krisztus „által lett minden”, benne a világ fenntartójára ismerhetünk. Az ő követéséből adódik, hogy mindezért hálát adva részt veszünk a környezet megőrzésében, modern vagy egyszerű eljárásokkal műveljük és őrizzük „globális kertünket”. Ha a számtalan környezeti kárra tekintünk, amelyet az ember a kezében lévő eszközökkel eddig előidézett, láthatjuk, hogy az Úrtól kapott bölcsességre és erőre van szükségünk a tőle kapott küldetésünk betöltéséhez. Ha hibázunk, ha felelőtlenül gazdálkodunk a ránk bízott közvetlen vagy tágabb környezetünkkel, bűnbocsánatát kérjük. Bízhatunk abban, hogy könyörgésünkre ezeket kegyelméből meg is adja. Végül pedig azzal a reménységgel élhetünk, hogy Urunk újjáteremt mindent.

– Miről esett szó az idei teremtésünnepen?

– Bármilyen nehéz volt is, de feltettük a kérdést: mit tesz az egyház a saját környezetében – épületeiben, kertjeiben, temetőiben – a környezetvédelmi szabályok és előírások betartásáért? Wincze Csaba mérnök részletesen beszélt a templomok fűtéséről, az energiával való takarékoskodás lehetőségeiről.

– Hogyan látja a rendezvény jövőjét?

– Május elején Baselben rendezték meg az Európai Keresztyén Környezeti Hálózat (angol betűszóval ECEN) közgyűlését. Az ökoteológia, a közlekedés, a környezeti nevelés, a vízgazdálkodás, a klímaváltozás, a környezeti menedzsment kérdései mellett a teremtési ünnepkörről is volt szó a közgyűlésen. Ez utóbbi egy olyan liturgiai újítás, amely a teremtés ünnepéhez hasonlóan, de egy egész ünnepsorozattal irányítja a figyelmet a teremtő Szentháromság Istenre, az ő szépnek, jónak teremtett, de gondokat is hordozó világára és az ember „környezetgazdász” feladataira, amelyeket igazán Jézus Krisztus által tud bölcsen betölteni. Az ECEN azt javasolja, hogy ennek az ünnepkörnek a megtartására szeptember eleje és október eleje között kerüljön sor.

A világ jóakaratú „környészeivel” kialakult egység kifejezése és megőrzése céljából pedig változatlanul együtt kívánjuk megtartani a környezetvédelmi világnapot és a teremtés ünnepét. A rend időpontválasztása azt a keresztény hagyományt is követi, amellyel a karácsonyt, az igazi világosság ünnepét a világosság napjának helyére tették, mintegy megszentelve azt. Egy nem keresztény ünnepnaphoz kötődik a teremtés ünnepe, és azt keresztény tartalommal tölti meg.

Biczó Dénes

Evangélikus Élet 70.évf. 25.szám 2005.06.19.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek