Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem A természetszeretet törvénye

A természetszeretet törvénye

Talán sok idősebb ember emlékezetében élnek még a cserkésztörvények útmutatásai. Ezek közül a hatodik - a természetszeretet törvénye - így hangzik: A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket. A hazánkban a rendszerváltozás után újraéledő, a kereszténység alapjaira épülő mozgalom fontos eleme tehát a természet iránti felelősség, s ez a legtöbb cserkészcsapatban a gyakorlatban is megmutatkozik. - Jerabek-Cserepes Csilla összeállítása

A hatodik törvény magyarázata szerint a természet Isten temploma, ezért a cserkész szereti, óvja épségét. Járja az erdő-mező világát, ügyel a tisztaságra, szemetet nem hagy maga után, nem szennyezi (szappannal, szeméttel) a tavak, patakok, folyók vizét; az erdő nyugalmát, csendjét hangoskodással nem zavarja.

A törvény második része szerint a cserkész jó az állatokhoz. Ok nélkül még egy hangyát sem öl meg. Az élet akármilyen alacsonyrendű, tiszteletet követel, mert minden életnek eredete, ura Isten. A magyarázat egészen apró gyakorlati útmutatásokra is kitér: Óvakodj a hirtelen mozdulatoktól, a legszelídebb állat is támad, ha kicsinyéhez közelítesz. Kiránduláson, portyán fiatal állathoz ne nyúlj, mert anyja megérzi az idegen szagot, és elhagyja. Ne érintsd hát kézzel a fészkéből kiesett fiókát, de próbáld meg falevéllel vagy gallyal visszahelyezni fészkébe! Mielőtt otthon állatot tartanál, érdeklődj a szokásai, igényei után! Az ártalmas állatokat (légy, szúnyog, kullancs) irtani kell, de kínozni nem szabad!

A törvény harmadik része szerint a cserkész kíméli a növényeket. Az ehhez kapcsolódó útmutatások: Otthon legyen szobanövényed, neveld, gondozd! A növény elhelyezésénél vedd figyelembe az igényeit! Portyán, kiránduláson minden a tiéd is; és mert nem csak a tiéd, vigyázz rá! A mezei virágot ne taposd le, az ösvényen járj! Élő fát ne használj céltáblának, játékszernek! Ismerd meg a védett növényeket, ezeket különösen óvd! Virágot lehetőleg ne szedj - a virág úgy és ott szép, ahol nőtt! A szedett gombát szakértővel vizsgáltasd meg!

A részletes magyarázatból érezhető, hogy az igen általánosan megfogalmazott törvény korántsem üres frázis csupán, hanem igen komoly feladatokat ró mindazokra, akik ezeket a törvényeket magukénak vallják.

A Budapest XVI. kerületében működő 412. számú Kalazanti Szent József cserkészcsapat több ízben is komoly szerepet vállalt a környezet megóvása és szépítése érdekében. Két évvel ezelőtt - saját megfogalmazásuk szerint "egy régi adósságuknak eleget téve" - indították el a Naplás-tó-programot. A csapat tagjai megismerték a lakóhelyükhöz közeli, igen értékes élővilágú természetvédelmi területet. (Itt él például a védett struccpáfrány néhány példánya is.) A nádassal, füzessel, igen fajgazdag erdővel és állatvilággal, nyáron horgászásra, télen pedig korcsolyázásra alkalmas tóparttal rendelkező zugot a felelőtlen turisták miatt számos veszély fenyegeti. A csapatvezetők úgy vélték, hogy - a természetvédelem helyi képviselőivel egyeztetve - úgynevezett "csőszszolgálatukkal" maguk is hozzájárulhatnak a terület megóvásához. Az őrsök felváltva rendszeresen kilátogatnak a területre, ahol többféle feladat is vár rájuk. Egyrészt zsákokba gyűjtik a mozdítható szemetet, a nem mozdítható szemétkupacok helyét pedig jelzik az illetékeseknek, sőt alkalomadtán a szemetelő kirándulókat is figyelmeztetik. Másrészt megfigyelést, jegyzetet készítenek az élővilágról, és beszámolót írnak tapasztalataikról. Mindezen munkák közben pedig jó alkalom nyílik rá, hogy maguk is rácsodálkozzanak a természet szépségeire.

A cserkészcsapat - számos más, vállalkozó kedvű csapattal egyetemben - tavaly csatlakozott a Magyar Cserkészszövetségnek ahhoz az elhatározásához, hogy az országos kék túra útvonalát szakaszokra bontva megtisztítják a szeméttől. A cserkészek zsákokkal a kezükben tették meg a már jól ismert Visegrád és Dobogókő közötti, huszonöt kilométeres útvonalat. A túrának demonstratív jellege is volt, hiszen nem mindennapi látvány az erdőben egy lelkes, szemetet gyűjtő fiatalokból álló csapat.

A cserkész módra történő "természetgyógyászat" nem hagyható figyelmen kívül, hiszen a cserkészmozgalom - bár különböző népszerűséggel - világszerte működik.

Összeállította: JCsCs

Evangélikus Élet 70.évf. 23.szám 2005.06.05.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek