Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem A zaj- és kerozinjajokat is hallgasd meg, Urunk!

A zaj- és kerozinjajokat is hallgasd meg, Urunk!

A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend az idén 16. alkalommal rendezte meg a teremtés ünnepét, illetve a hozzá kapcsolódó konferenciát. Az idei tanácskozás fő témája a légi közlekedés által okozott zajoknak a lakosságra gyakorolt hatása volt. A résztvevők ezenkívül foglalkoztak az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) 2005. és 2006. évi tevékenységével is. A rendezvényre június 2–3-án került sor a Rákoshegyi Közösségi Házban. - Biczó Dénes írása

Külön érdekessége volt a tanácskozásnak, hogy a fő témával kapcsolatosan egy konkrét problémával, a Ferihegyi repülőtér által okozott környezetterheléssel is foglalkozott; ezt elősegítette, hogy az összejövetel XVII. kerületi civil szervezetek támogatásával jött létre.

A rendezvény első napja teljes liturgiájú ökumenikus istentisztelettel kezdődött. A prédikációk a fizikai zaj témájához kapcsolódva lelki elcsendesedésre hívtak, hiszen Jézus is fontosnak tartotta, hogy tanítványaival elvonuljon a „világ zajától”, és megtartsák a 46. zsoltár 11. versének intését: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”

Dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára a konferenciát üdvözlő beszédében többek között a nem ártalmas, jó hangokról beszélt, mint amilyen az embereket összehívó harangszó vagy a Biblia számos tanúságtétele arról, hogy Isten szól hozzánk. A fő témát a konferencia elnöke, dr. Széchey Béla József, az ökumenikus diakóniai rend apátja vezette be, aki egyetemi tanárként évtizedek óta foglalkozik a Ferihegyi repülőtér okozta zajterheléssel. Edelényi Szabó Ákos, a Rákoskeresztúri Polgári Kör elnöke előadásában kifejtette, hogy a rákoshegyi lakosokat különösen a Ferihegy 2-es kifutópálya forgalma zavarja nagymértékben. E probléma egészen a nyolcvanas évek elejéig, a kifutópálya építéséig nyúlik vissza, s azóta különféle okokból eredő, hol enyhébb, hol egészen elviselhetetlen terhelésről számolnak be a helyi lakosok – a mérték többek között a repülőtér használatáról szóló törvény rendelkezéseitől, illetve a betartásuktól, valamint a repülőgép-forgalom növekedésétől függ. A zajártalmon kívül a repülőgépekből származó égéstermékek jelentik a fő veszélyt, amelyek szerepet játszhatnak rákos megbetegedések kialakulásában.

Hirka Ferenc fizikus, környezetvédelmi szakmérnök a zaj egészségkárosító hatásairól tartott előadást; a repülési zaj esetében ez leginkább az alvás zavarásában mutatkozik meg.

Az előadásokat követő beszélgetésben, melyben helyi lakosok is részt vettek, az fogalmazódott meg, hogy e problémák kezeléséhez a civil szervezetek fokozottabb összefogására, a lakosok nagyobb aktivitására, a zajmérési adatok nagyobb nyilvánosságára, a légszennyezés és a rákos megbetegedések közötti összefüggés tudományos igazolására van szükség. Elhangzott, hogy például svájci repülőtereknél ma már a repülési adatok bárki számára elérhetők, s így a nyilvánosság ereje is ösztönzi a repülőgépek irányítóit, pilótáit, hogy minél jobban betartsák a repülési szabályokat a légikikötő környékének nyugalma érdekében.

A rendezvény második napja áhítattal, Kaszás Sándor református lelkipásztornak a pünkösdi csodáról szóló prédikációjával kezdődött. A lelkész bűnbánatra hívott az egyházaknak a közélet kérdései előtt való bezárkózása miatt, és lelkesen buzdított, hogy a Lélektől kapható bátorsággal törődjünk a körülöttünk élőkkel, és tegyünk bizonyságot Isten szeretetéről tettben és Jézus Krisztus nevének felvállalásával.

Ezután következett az ECEN tevékenységének értékelése, mely egyben a 2006 őszén megrendezendő nagygyűlés magyar előkészítésének egyik állomása is volt. Széchey Béla József hangoztatta, hogy a környezetvédő tevékenységekkel kapcsolatban az egyház első feladata mindig a hitbeli alapok megfogalmazása. Szó volt – a tavalyi teremtésünnep folytatásaként is – az egyházak, gyülekezetek környezeti „menedzsmentjéről”, amely nem csak az egyházi létesítmények tervezését, üzemeltetését, a rendezvények környezetre is figyelő lebonyolítását jelenti: az egyháztagok lakásainak, házainak működése is egyházi ügy. Az „ökomenedzsmentet” pedig nem lehet elválasztani a szociális tevékenységektől és a gazdasági kérdésektől. A nagypolitika nyelvén megfogalmazva a társadalmi berendezkedésnek a vadkapitalizmustól a környezetbarát szociális piacgazdaság felé kellene haladnia. Egy hozzászólásban konkrét példaként elhangzott, hogy az energiatakarékos hőszivattyús fűtési rendszert külön beruházás nélkül is bevezetik erre felkészült cégek, tehát nem mindig igaz az sem, hogy ami környezetbarát, az rövid távon többletberuházást igényel.

A konferencia helyet adott egy másik, ugyancsak XVII. kerületi kezdeményezés bemutatkozásának, amely Rákoskerten egy ökumenikus templom létrehozásáért küzd. Továbbá képviseltette magát a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület, melynek elnöke, dr. Tarján Lászlóné a rendezvény egyik védnöke volt.

A konferencia egyik eredménye egy, a repülőtér környéki konfliktusok kezelése érdekében megfogalmazott állásfoglalás, melyet a szervezők eljuttatnak az illetékesekhez.

Biczó Dénes

Evangélikus Élet 71.évf. 25.szám 2006.06.18.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek