Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem Embertárs-ajánló

Embertárs-ajánló

Megjelent az Embertárs ökumenikus folyóirat Ökológia és kereszténység című tematikus különszáma, így tovább bővült a témával foglalkozó, meglehetősen hézagos magyar nyelvű szakirodalom. A kiadvány társszerkesztője a Védegylet vallás és ökológia munkacsoportja.

Az impozáns kiadói testület (többek közt a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete) által megjelentetett ökumenikus folyóirat az elmúlt években a legkülönbözőbb témákat járta körül a mentálhigiéné, a lelkigondozás és a hitoktatói munka területén: a pedagógiától az élet és halál keresztútjain át a kultúra és lelki egészség kapcsolatáig.

Az ökológiai tematikájú szám úttörőnek mondható a hazai szakirodalomban. A környezeti krízis és az egyházak, a vallás egymáshoz való viszonyának ilyen terjedelemben való bemutatására korábban egyetlen magyar periodika sem vállalkozott. A tematikus szám a kérdéskör néhány klasszikus szövegének első magyar fordítása mellett az elmúlt évek terméséből is tallóz, bemutatva azt a fejlődési pályát, melyet az ökoteológia az elmúlt évtizedek során bejárt. John F. Haught Kereszténység és ökológia, Jeanne Kay Guelke Jézus helye a keresztény környezeti etikában, Patrick Dobel A sáfárság a zsidó-keresztény természetfelfogásban, valamint Wendell Berry A jó föld ajándéka című munkájának fordítása olvasható a kötetben.

Emellett hazai szerzők három értékes tanulmánya is megtalálható: Varga-B. József jezsuita szerzetes az ökologikus lelkiségről, Béres Tamás evangélikus teológus a környezethez való viszony lehetséges teológiai megalapozásáról, a Szenes Krisztina – Sátori Ágnes szerzőpáros pedig az állatvédelemről fejtette ki gondolatait. Továbbá interjú olvasható Jávor Benedekkel, a Védegylet vallás és ökológia munkacsoportjának vezetőjével, ezenkívül közli a folyóirat az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) felhívását is Az egyházak hozzájárulása egy fenntartható Európához címmel. A számot rövid kiadványajánló zárja, amely többek között ismerteti a Védegyletnek a Felelősségünk a teremtett világért című, az ökológiai válsággal foglalkozó egyházi dokumentumok fordításait tartalmazó, 2004-ben megjelent gyűjteményes kötetét.

A folyóirat 750 forintos áron kapható a Huszár Gál papír- és könyvesboltban (Budapest V. ker., Deák tér 4.) és a Szent Gellért könyvesboltban (Budapest V. ker., Kossuth Lajos u. 1.), illetve megrendelhető az embertars@freestart.hu címen.

Felhívjuk a figyelmet a Vigilia című folyóirat előző, márciusi számára is, amely részben ugyancsak az ökológia és kereszténység tematika köré szerveződött. Benne Bakonyi Gábor zoológus-ökológusnak, az MTA doktorának Az önkorlátozás hiánya és szükséglete című; Ónodi Gábor építészmérnöknek, a Szent István Egyetem docensének Globális mintázatok és a tanyák című; Vásárhelyi Juditnak, a Független Ökológiai Központ alapítójának Táj és ember című; Antal Z. Lászlónak, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárának Éghajlatváltozás és társadalmi változás című, valamint Jávor Benedeknek a Helyünk a teremtett világban – Katolicizmus és ökológia című írása olvasható. E tanulmányok a www.vigilia.hu oldalon is hozzáférhetők.

vö–

Evangélikus Élet 71.évf. 15.szám 2006.04.09.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek