Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem Imaközösség a magyar környezetvédelemért

Imaközösség a magyar környezetvédelemért

Egy új kezdeményezés indult útjára május 21-én, vasárnap délután a budapesti Bécsi kapu téri evangélikus kápolnában. Más-más felekezetekhez tartozó és a környezetvédelemben különböző módon tevékenykedő keresztények találkoztak egymással; a közös imádkozás mellett lehetőség nyílt egymás megismerésére is. Az alkalomról a szervezőt, Biczó Dénest kérdeztem. - Jerabek-Cserepes Csilla interjúja

– Mi adta az ötletet az imaközösség összehívásához?

– Az utóbbi években a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend támogató tagjaként egyre több olyan szerveződéssel, megmozdulással kerültem kapcsolatba, amely a keresztények felelősségvállalását tűzte ki célul a magyarországi környezet- és természetvédelem területén. Másokban és bennem is felmerült az a természetes igény, hogy megismerjük egymást, és „egyesítsük erőinket”. Első lépésként pedig Urunktól kérünk segítséget ehhez a munkához, mert nélküle semmit sem tehetünk.

– Ön mivel foglalkozik, és hogyan lett a kezdeményezés szervezője?

– Térképészhallgatóként egy környezetvédelmi atlasz tervével foglalkoztam, a munka világába kerülve pedig egyebek mellett „irodai környezetvédelemmel”. A diakóniai rend támogatójaként e témával foglalkozó alkalmak szervezésében segítettem. Egy tavaszi rendi alkalmon Széchey Béla apáttal kisebb áttekintést készítettünk a Magyarországon keresztényként környezetvédelemmel foglalkozó szerveződésekről – néhány külföldi, nemzetközi példát is hozva –, s ez jó alapot adott a mostani imaalkalom egybehívásához.

– Hogy alakult ki a meghívottak köre? Mesélne egy kicsit részletesebben a találkozóról?

– Több felekezetből, szervezetből igyekeztem meghívni testvéreket személyes ismeretségeim alapján. Felekezeti szempontból nézve katolikusokon, reformátusokon, evangélikusokon kívül új alapítású evangéliumi gyülekezetek is képviseltették magukat. A szervezetek közül – itt csak a régebbieket, a hagyományosan környezetvédelemmel foglalkozókat említve – a Bokor Öko Csoport és a Jézus Testvérei-rend tagjai vettek részt a találkozón. Tehát ahhoz képest, hogy az alkalom végére mindössze tízen gyűltünk össze, elég színes közösséget alkottunk.

Énekléssel hangolódtunk rá az imádkozásra, majd ismerkedés következett. Mindenki elmondhatta, hogyan találkozott a környezetvédelemmel és a kereszténységgel. Vezérigénk a következő rövid szakasz volt Pál apostolnak a kolosséiakhoz írt leveléből: „…minden általa [Jézus Krisztus által] és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.” Jól kifejezte, hogy a teremtett világért való tenni akarásunk is Urunkban nyer értelmet és az ő akarata szerinti támogatást. Ezután az imaközösség, majd rövid beszélgetés következett.

– Milyen kezdeményezésekről számoltak be a jelenlévők?

– Az idősebb korosztály a már előbb említett, régebb óta működő szervezetek munkájáról beszélt. Szó esett továbbá egy lakóhelyi, kisebb civil szervezetben való részvételről. A fiatalok pedig egy új keresztény természetvédő szervezet, a portugál alapítású „A Rocha” magyarországi létrehozását vetették fel. Felmerült a környezeti tudatformálás és a hagyományos szeretetszolgálat összekapcsolásának gondolata: városi árva gyermekek számára kirándulások szervezése a természetbe. Szó esett az ismertebb nemzetközi szervezetekben – Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN), Egyházak Világtanácsa – rejlő lehetőségekről is.

– Lesz-e folytatása a találkozónak? Esetleg született-e valamilyen közös elhatározás?

– Ez az alkalom meglátásom szerint az ismerkedés és az igen különböző gyülekezeti háttérből jövő emberek együtt imádkozásának a csodája szempontjából volt jelentős. Azt hiszem, minden résztvevő egyetért abban, hogy időről időre érdemes ilyen találkozókat szervezni. Természetesen jó lenne, ha még több különböző irányultságú hívő ember, közösség, szervezet képviseltethetné magát egy ilyen imaközösségben. Egyaránt jó lehet, hogy keresztények hitük alapján civil, állami vagy egyházi-gyülekezeti szolgálati helyeken vállalnak felelősséget a környezet- és természetvédelem területén, azonban szükség van az ehhez hasonló bensőséges találkozókra is. A teremtett világért és benne az emberért szolgálva sokféle nem keresztény tanítással, filozófiával is találkozhatunk ma Magyarországon, ezért szükség van a Szentlélek jelenlétére mindennapjainkban, hogy ne sodródjunk el Jézustól, akiben „minden fennáll”, s akitől minden kérdésünkre a legjobb válaszokat kaphatjuk.

J. Cs. Cs.

Evangélikus Élet 71.évf. 23.szám 2006.06.04.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek