Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Teremtésvédelem Új, merész úton az egyház

Új, merész úton az egyház

Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a környezetvédelmi világnap alkalmából 2003. május 30–31. között került sor – mintegy hatvan érdeklődő részvételével – a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend szervezésében immár hagyománnyá vált teremtés ünnepére. Az alábbi írásban a konferencia elnökének a rendezvény kapcsán felmerült gondolatait olvashatjuk.

Az egyház ellenzői a Valery Giscar d’Estain vezette európai uniós konvent legutóbbi dokumentuma szerint csaknem lelkesedéssel számolnak be a középkori katedrálisok kongó ürességéről, majd e tényt felhasználva az Európára – szerintük – kizárólagosan jellemző szekularizmusról. Azonban az istenhit valóságát elhallgattatni kívánóknak – a névleges keresztyének-keresztények létszámcsökkenésének észlelése mellett – ki kellett volna szállniuk kis utastér-kihasználtságú autóikból, és helyettük tömegközlekedési eszközöket használniuk akkor, amikor – a második keresztény ifjúsági találkozó alatt – a Budapest Sportarénát megtöltő fiatalok százai özönlöttek a metrón, vagy nézni, amikor kora reggel ifjak csapata töltötte meg a budavári evangélikus templomot a taizéi találkozó idején. A keresztények-keresztyének nem hagyhatók ki az EU történelméből és jelenéből.

A Krisztus-hívők ma is tanúsítják, hogy képesek új utak vágására és az azokon történő haladásra. Felelősségüket kiterjesztik az egész világra. Nem csupán érzelmi alapon, hanem megtérésük, értelmük teljes megújulása alapján; nemcsak egyéni módon, hanem szervezetten is részt vesznek a társadalmi munkában, és harcosai – sőt adott esetben élharcosai – a környezet megóvását szolgáló tevékenységnek. Ebben az összefüggésben válik fontossá, kiemelt jelentőségűvé a környezetvédelmi világnap megünneplése és annak a teremtés ünnepeként való megszentelése. Új teremtési ünnepkör van kialakulóban szeptember első és október második vasárnapja között. Elsődleges feladatként hirdetik: „Térjetek meg!” – térjetek meg a teremtést végrehajtó Krisztushoz.

Amint megfogalmazták: a Gaia és az egész kozmosz védelme, gondozása és építése istentiszteletnek tekinthető. Az istenhívőknek teljes jogú személyként kell megjelenniük a hazai és nemzetközi polgári életben, megfogalmazva elvárásaikat akár a johannesburgi csúcstalálkozó környezetvédői, akár az Európai Unió ateista felfogást patronáló tisztségviselői számára.

A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend 1991 óta végzi – többek között – környezetbarát tevékenységét. Mint bíróságilag bejegyzett társadalmi szervezet – és nem újabb egyház! – igyekszik segítséget nyújtani az egyetemek, iskolák környezeti munkájához. A rend tagjai tanítják és jó szívvel támogatják az egyházon belül mindazok tevékenységét, akik keresik a környezetbarát közlekedés és építkezés, az energiatakarékos fűtés és világítás lehetőségeit vagy a templom- és temetőkertek parlagfű-mentesítésének népszerűsítését. Barátai azoknak, akik az emberi méltóság tényéből jutnak el a természet és környezetvédelem tanításának, oktatásának a fontosságához.

A konferencia szerint az emberiség nagy része új magatartásformákat követel. Az egyház velük együtt dolgozik a fenntartható fejlődés érdekében, de egyidejűleg jelzi az új teremtés szükségességét és reményét is. A környezeti oktatói-nevelői munkában a társadalom tagjai számíthatnak egyházi társakra, akik bátorítják a megfáradtakat, hogy reményteljes munkát végeznek világfenntartó tevékenységük során, a környezeti bűnök terhe alatt roskadozóknak pedig hirdetik, hogy az önzés szolgaságából Krisztusban van szabadulás.

Az egyháznak meg kell újulnia: az igehirdetésben a teremtés kegyelmének is teljes jelenlétet kell biztosítani. A világnak pedig meg kell értenie, hogy – a krisztusi megtestesülés nyomán – szent terület az, ahol jár. Ebben lehet összefoglalni az Ó- és Újszövetség üzenetét, a szociológia módszereit is tanulmányozó konferencia lényegét. A tanácskozás szervezői pedig ezúton is hálás szívvel köszönik meg Borsi Attila református lelkész, dr. Sulyok Elemér bencés szerzetes, Bátovszky János evangélikus biológiatanár és Sándor Péter római katolikus szociológus szolgálatát.

Széchey Béla József apát

Evangélikus Élet 68.évf. 24.szám 2003.06.15.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek