Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Kultúra / Jeles napok Otthon a természetben

Otthon a természetben

Az Otthon a természetben címet viselő interaktív CD-ROM lényegében kettős feladatra vállalkozik. Egyrészt bemutatja – elsősorban a hazai – természet szépségét, ugyanakkor lehetőséget ad az ökológiai tudás és a fajismeret bővítésére. Egyforma „haszonnal” nézegethetik tehát azok, akik egyszerűen csak gyönyörködni akarnak Zsila Sándor fotóművész szebbnél szebb természetfotóiban, és azok is, akik a szó legszorosabb értelmében véve növény- vagy állattant szeretnének tanulni.

A korszerű pedagógia legfontosabb szemléletbeli újdonsága az, hogy – a tények és a konkrét ismeretek fontosságának megőrzése mellett – a tanítás-tanulás súlypontját eltolja a képességek fejlesztése felé. Bár már régóta hangoztatjuk ezt az alapelvet, nem sokat léptünk előbbre e téren. A váltás azonban halaszthatatlanná vált. A 2003. évi Nemzeti alaptantervben, a Nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó programfejlesztési munkálatokban, de még a közoktatásra fordítható európai pénzek pályázati kiírásaiban is a kompetenciák fejlesztése a kulcsfogalom. Az ehhez vezető egyik legjobb út a világ komplexitásának bemutatása, megértetése, valamint a tudomány- és tantárgyközi szemlélet fejlesztése. Ez a CD ezt a célt maximálisan szem előtt tartja. Üzenete, hogy a tudomány és a művészet segíti egymást a világ teljesebb megismerésében.

A CD-ROM célja alapvetően a tanulók természetszemléletének formálása. Egyrészt a természet megismertetésével, szépségeinek felvillantásával, másrészt az ember és a természet korszerű, nem a természet leigázására törekvő, hanem azzal harmonikusan együtt élő kapcsolatának bemutatásával. Így elsősorban a környezeti nevelés területéhez nyújt egy újabb lehetőséget, de a fentebb említett pedagógiai törekvések révén szinte minden nevelési területre befolyással van. Hiszen a feladatok megoldásához sokszor türelem, precizitás, pontos fogalom- és fajismeret szükséges, szintidőn belüli teljesítésükhöz pedig gyorsaság, koncentrálókészség is kell. Az egyes feladatok fejlesztik a tanulók térlátását, megmozgatják a fantáziájukat stb.

Tartalmát tekintve mintegy félezer művészi természetfotó képezi a CD anyagának alapját. Ezek fajokat, élőhelyeket, valamint az élőlények és környezetük természetes kapcsolatát mutatják be, azonban nem a „dokumentumfotózás” mindennapi eszközeivel, hanem a művész sajátos látásmódjával. Pedagógiai szempontból az ismeretanyag mélységét tekintve elsősorban a 10–18 éves korosztály számára terveztük. De eredményesen használhatják a természet vagy az igényes számítógépes játékos feladatok iránt érdeklődő még fiatalabbak is, felső korhatár pedig nincsen.

A mai gyerekek és felnőttek jobban ismerik távoli tájak egzotikus növényeit és állatait, mint hazánk élővilágát. Pedig nálunk is vannak érdekes fajok, különleges virágú növények, csillogó szárnyú pillangók, különös életmódú és megjelenésű madarak, a gyönyörű és egészen sajátos tájakról nem is beszélve. Ezekről rengeteg kép készül, amelyek azonban alig jutnak el az érdeklődőkhöz. Napjainkban a technika fejlettségi szintje megteremti annak a lehetőségét, hogy a meglévő érdeklődést kielégíthessük, illetve újabb és újabb híveket nyerjünk a természetet kedvelők, védők és oltalmazók táborának, hiszen a ritka, érdekes vagy védett fajokat bemutató képek szórakoztató formában, interaktív módon, feladatok megoldása során – ha úgy tetszik, játékosan is – újra előkerülhetnek.

Ezzel a CD-vel élvezet a tanulás. Nemcsak azért, mert a tanulnivalót szép képekhez köti – és esetenként még az éppen látható állat hangját is meghallgathatjuk –, hanem azért is, mert változatos didaktikai játékokat is kínál, s azok segítségével tanítja, illetve teszi próbára a „nézőt”. Aki a játékokra kattint, az a legkülönbözőbb felismerési, párosítási és emlékezetpróbáló feladatok közül választhat. Aki viszont csak úgy bóklászni szeretne a képek és szövegek között, megteheti. Biztos, hogy még a találomra való tallózástól is gazdagodnak az ismeretei, és felüdül a lelke a látott szépségektől.

www.zsila.hu

Evangélikus Élet 70.évf. 3.szám 2005.01.16.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek