Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Ökológia A mobiltelefonok iskolai használatáról

A mobiltelefonok iskolai használatáról

Annyira hozzászoktunk már a mobiltelefonok használatához, hogy egyre kevésbé feltűnő, ha gyerekek kezében látjuk a készülékeket. Sőt az idén talán mi is ajándékoztunk egy ilyen „praktikus kis szerkezetet” saját csemeténknek, hiszen – gondoljuk – így majd kevésbé fogunk aggódni, mert például haza tud szólni, ha késik… Mindenesetre elgondolkodtató a Reflex Környezetvédő Egyesület ajánlása a gyerekek iskolai mobilhasználatával kapcsolatban.

A közoktatási törvény (Ktv.) 129. §-ának 8. bekezdése alapján az oktatási intézményeknek 2004. december 31-ig felül kell vizsgálniuk házirendjüket. A felülvizsgálat jó alkalom arra, hogy – a Ktv. új elvárásain túl – az adott intézmény házirendjében körültekintő módon szabályozzák a mobiltelefonok iskolai használatát. A szabályozáshoz az alábbiakban segítséget nyújt a Reflex tanácsadó irodája.

Álláspontunk szerint a kérdés az óvodás korosztályt nem érinti (nem szabad, hogy érintse). Az általános iskolások mobilozását – mivel a kiskorú gyermek nem képes mérlegelni a használat szükségességét, körülményeit és veszélyeit – ellenezzük, illetve csak vészhelyzetben tartjuk indokoltnak. A mobiltelefonok (közép)iskolai használatának szabályozásánál az alábbi szempontok mérlegelését tartjuk szükségesnek:

  1. A gyerek és a szülő kapcsolattartásának biztosítása. Ennek a kötelezettségének az iskola eleget tesz, ha tanítási időben biztosítja az iskola vezetékes telefon általi elérhetőségét. Ez a szolgáltatás kétirányúvá is tehető, az iskolai szünetekben diákok által is használható (visszahívható) érmés vagy kártyás fali telefonkészülékek kihelyezésével.

  2. Az iskolában folyó oktatási munka zavartalanságának biztosítása. Az iskolában folyó pedagógiai munkához nyugodt körülmények szükségesek. A bekapcsolt mobilra érkező hívás megzavarja az óra rendjét, a pad alatti sms-ezés elvonja a tanulók figyelmét. Ilyen meggondolásból – főszabályként – a mobiloknak az iskolában nincs helyük. Ha az iskola ezt a megoldást választja, akkor a házirendben egyértelműen ajánlott megtiltani a mobiloknak az iskola területén belüli használatát (beleértve azok számológépként való alkalmazását is).

  3. Az iskola felelőssége az épületbe bevitt készülékekért. A 2. pontban leírtak biztosítása érdekében a Ktv. 40. §-ának 8. bekezdése alapján az iskola rendelkezhet úgy, hogy a diákok a magukkal hozott készülékeket kötelesek reggel a portán (vagy egyéb zárható, őrzött helyen) leadni, majd a tanítás után visszakapják őket. A készülékek átvételét, visszaadását adminisztrálni kell, az iskolát egyebekben a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai terhelik. Javasoljuk, hogy a szabályszegőktől elvett mobilokat az iskola a behívatott szülőknek adja vissza.

  4. A mobiltelefonok okozta lehetséges egészségkárosító hatások megelőzése. A mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Ezek lehetséges egészségkárosító hatásairól ugyan a tudósok lassan tíz éve vitatkoznak, egyetértenek azonban abban, hogy a gyermekek esetében különösen indokolt az elővigyázatosság. Számukra fokozott veszélyt jelent, hogy testük nagyobb százaléka víz (ezért jobban vezeti az elektromosságot), azonkívül koponyacsontjuk vékonyabb, immunrendszerük és központi idegrendszerük pedig még kifejletlen. Az egészségnevelési programot lebonyolító iskolák feladata ezen a területen (is) a személyes példamutatás és a megelőzésre irányuló folyamatos ismeretterjesztés.

Reflex Környezetvédő Egyesület (Forrás: KukaBúvár)

Evangélikus Élet 71.évf. 1.szám 2006.01.02.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek