Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Ökológia Egyetemes emberi összefogásra van szükség

Egyetemes emberi összefogásra van szükség

A rovat elindulása óta úgy tűnik, mintha az egyház és a környezetvédelem kapcsolata egyre szorosabbá kezdene válni. Ebben a folyamatban fontos szerepet játszik a Magyar Környezetvédelmi Egyesület is, melynek több egyházi vonatkozása van. Az alábbi cikk írója az egyesület egyik alapító tagja, aki hosszú évekig a diákoknak szervezett programok vezetője volt.

Fennállásának 15. évfordulójához érkezett a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, amely szinte a kezdetektől fogva forráshiánnyal küzd, de ennek ellenére – a társadalmi aktivistáinknak, az őket támogató intézményeknek és az áldozatkész tisztségviselőknek köszönhetően – folyamatosan működik. Az utóbbi években minimálisra szűkült apparátusunk csak nagy nehézségek árán tudta ezt elérni.

Az egyesület az állampolgároknak, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek önkéntes szerveződésén alapuló, a környezetvédelmet, a környezetgazdálkodást, környezetkultúrát szolgáló – arra nevelő – érdekkifejező és érdekképviselő társadalmi szervezete.

A környezetvédelem, -fejlesztés, -gazdálkodás területén arra törekszik, hogy minden nemzeti erőt a többségi vélemény alapján – de a kisebbségi vélemény ismeretét sem figyelmen kívül hagyva – a cél megvalósítása érdekében aktivizáljon, és segítsen részt venni a feladatok megoldásában.

Az egyesület nem politikai, hanem történelmi célt követ. Azt a nézetet vallja, hogy az egészséges – természeti és épített – környezethez való jog az állampolgárok alapvető emberi joga, továbbá a gazdaság fejlődésében az anyagi, szellemi értékek gyarapodásában való nemzeti érdeket össze lehet és kell hangolni környezetünk megőrzésével, fejlesztésével, ha ennek érdekében a kellő eltökéltséget és a szakmai-tudományos körültekintést érvényesítjük.

A környezetvédelem témakörében – pártsemlegességünk szellemében – több parlamenti párt országgyűlési képviselőjével tartunk érdemi kapcsolatot. A Herman Ottó Alapítvány az Ökológiai Kultúráért is szoros kapcsolatot ápol az egyesülettel, és számos közös programot szerveztünk már.

Külön említést érdemel az egyesület azon tevékenysége, amelyet a környezeti nevelés, a szemléletformálás érdekében kifejt. Rendszeresen megszervezi a környezet- és természetvédelmi diák- és ifjúsági közösségek tapasztalatcseréjét. Hagyományos programjai közé tartozik az Adria–Duna Szabadegyetem keretében a határon túli magyar pedagógusoknak rendezett szakmai-szaknyelvi továbbképző nyári kurzus. A konferencián résztvevők jeles személyiségek, tudósok, szakemberek tolmácsolásában ismerkedhetnek meg a magyar irodalom, történelem, a művészetek, a környezet, a települési környezet, a természetvédelem, az építészet, a műemlékvédelem, a pedagógia, a hit, erkölcs, emberség, a kommunikáció-metakommunikáció, az identitás és nemzettudat stb. egy-egy témakörével.

2001-ben az egyesület a Magyarországi Evangélikus Egyházzal karöltve megrendezte az egyházi oktatási intézmények pedagógusainak nemzetközi környezeti nevelési konferenciáját, melyet dr. Harmati Béla evangélikus püspök a Magyar Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja, tiszteletbeli elnöke nyitott meg.

Kerékgyártó Mihály

Evangélikus Élet 68.évf. 14.szám 2003.04.06.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek