Itt vagyunk: Főoldal Ararát rovat Ifjúság Szélrózsa-liget (Beharangozó a szolnoki találkozóra)

Szélrózsa-liget (Beharangozó a szolnoki találkozóra)

A hamarosan kezdődő VI. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó mottója Ézsaiás könyvének egyik üzenete: „Tenyerembe véstelek…” (Ézs 49,16)

A tenyér az egész test egyik leggyakrabban használt része. Erőnk nagyságát is legjobban a kezünkön keresztül tudjuk megmutatni. A teremtéstörténetek szavai szerint Isten a kezeivel teremtette és tartja fent a világot (Ézs 48,13), és ezzel a képpel fejezi ki a Szentírás Isten gondoskodó mindenhatóságát (Ézs 41,13), de népe iránti megmentő és megőrző szeretetét is (Ézs 51,16). Ebbe a tenyérbe vésett minket Isten. S abban a tenyerében tartja Isten a világot is, amelybe minket belevésett.

Mit jelent ez ránk nézve? Mit jelent ez a környezetünkre nézve? Mit jelent a világra nézve? Az idei találkozóra alakult környezetvédelmi munkaágban dolgozó teológusokkal és hittantanárokkal a teremtett világ iránti isteni gondviselés és emberi gondoskodás kérdéseit járjuk körbe többféle irányból. A Szélrózsa-ligetnek elnevezett helyszín naposabb és árnyékosabb részein rendezzük meg a munkacsoport programjait, ezekből sorolunk fel néhányat az alábbiakban.

Képek és gondolatok címmel minden egész órában egy rövid, általunk készített, pár perces, képekkel illusztrált gondolatsort mutatunk be a világról, a természetről és rólunk.

Csütörtökön, pénteken és szombaton az érdeklődők egy-egy kerekasztal-beszélgetésen vitathatnak meg olyan témákat, mint a keresztényeknek a fogyasztói társadalomban betöltött – és betöltendő – szerepe; az ökológiai felelősségvállalás lehetőségei a Tisza mentén; valamint a különböző vallási hagyományoknak a teremtett világ védelméről tanításai. A sátor egyik oldalára szeretnénk egy ismeretterjesztő falat építeni olyan alapvető tények ismertetése és információk közlése céljából, amelyekről esetleg nem is veszünk tudomást, pedig döntően meghatározzák életünket – mint például ökológiai lábnyomunk jelentése és nagysága, vásárlásaink tudatossága vagy térképeink és fogalmaink meghatározottsága.

A meditatív sarokban olyan idézeteket, verseket, imádságokat és különféle írásokat lehet majd olvasni, amelyeket teológusok, művészek, írók vagy politikusok vetettek papírra a természet értékeinek kérdéseiről. A liget olvasósarka lesz az a hely, ahol lehetőség lesz a teremtésvédelem témáival foglalkozó hazai és nemzetközi, egyházi és világi dokumentumokat, folyóiratokat és könyveket böngészni, s ahol több olyan hazavihető „útmutatót” is lehet majd találni, amelyek egy-egy lelkes ember vagy gyülekezet segítségére lehetnek a környezettudatos életmód elkezdésében.

Lehet, hogy az ember egy átlagos napjának döntései során útvesztőbe kerül, de lehet, hogy a környezetét viszi zsákutcába. Ennek kipróbálását teszi lehetővé a labirintus. Délelőttönként ökológiai játszóházat szervezünk, ahol a gyermekek többek között a bibliai történetek élővilágával és egyszerű környezetvédelmi praktikákkal ismerkedhetnek meg.

Egy ifjúsági találkozón elkerülhetetlen a sok papír használata. Fontosnak tartjuk, hogy az ilyen szükségszerű dolgokban is megtaláljuk a lehetséges alternatív megoldásokat, ezért a találkozó összes munkaágában százszázalékos újrapapírt fogunk használni. A felebarátiság gondolata indított minket arra, hogy „fair trade” – vagyis úgynevezett méltányos kereskedelemből származó – termékekkel (kávé, tea) kínáljuk meg a ligetben elidőző embereket.

Az Asztali beszélgetések szerint Luther Márton egyszer így fogalmazott: „Úgy tartom, Istennek legalább annyi munkája van a dolgok megsemmisítésével, mint megalkotásukkal és teremtésükkel. Csodálom, hogy a világ réges-rég…” Aki kíváncsi az idézet folytatására, az megtalálja majd a tábor több pontján elhelyezett plakátokon a befejező mondatot.

A mai környezetvédelem számára is az egyik legégetőbb kérdés a „dolgok ésszerű megsemmisítése”. Egy több száz fős rendezvényen, ahol a résztvevők felelősnek érzik magukat a környezetükért, fontosnak tartottuk megszervezni a szelektív hulladékgyűjtést is, melyet a helyszínen hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésével, majd elszállításával biztosítunk.

A teremtéssel való törődést nemcsak az Istentől ránk ruházott felelősség miatt tartjuk fontosnak, hanem azért is, mert úgy gondoljuk, hogy az a környezet, amelyben élünk, alapvetően meghatározza mindennapjainkat, gondolatainkat, érzéseinket, imádságainkat. A találkozóra mindannyian más közegből, más gondolatokkal érkezünk, de pár napig közösen ugyanazt a környezetet építjük.

Mindenkit szeretettel várunk, hogy hozzátegyen egy-egy gondolatot az általunk megkezdett témákhoz!

Kodácsy-Simon Eszter

Evangélikus Élet 71.évf. 29.szám 2006.07.16.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek