Itt vagyunk: Főoldal Gyümölcsfa program Megállapodás
Mottó

A föld elég mindannyiunk szükségletére, de nem elég mindannyiunk mohóságára. (Mahatma Gandhi)

 

Megállapodás

gyumolcs_megallapodas-1.pdf — PDF document, 99Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
„Ha tudnám is, hogy holnap lesz a világvége,  
azért ma még ültetnék egy almafácskát.” 
 
 
M
EGÁLLAPODÁS
 
A TÁJI ADOTTSÁGOKHOZ ALKALMAZKODÓ
,
 
 
K
ÁRPÁT
-
MEDENCÉBEN RÉGÓTA TERMESZTETT 
GYÜMÖLCSFAJTÁK MEGŐRZÉSÉBEN VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
 
 
 
Természeti  örökségünk  óvása,  természeti  értékeink  megőrzése  és 
gyarapítása 
erkölcsi 
kötelességünk. 
Olyan 
felelősség, 
amellyel 
magunknak, másoknak és a jövő nemzedékeknek tartozunk. A vadon élő 
állat-  és  növénytársulások  mellett  természeti  örökségünk  fontos  része  a 
hazai mezőgazdasági génállomány. Szívünkön viseljük a megőrzött fajták 
fennmaradásának  biztonságát,  a  génállomány  biztonságos  nagyságának 
elérését, a diverzitás megtartása  mellett.  Fontosnak tartjuk, hogy örökölt 
kultúrnövényeink,  haszonállataink  ismét  a  gazdálkodás  szerves  részévé 
váljanak.  
Örökségünk  megóvásának  fontos  része  a  gyümölcstermő  fásszárú 
mezőgazdasági  növények  –  fák  és  bokrok  –  a  Kárpát-medencében 
megőrzött változatainak minél nagyobb egyedszámban való elterjesztése, 
azaz  állományuk  növelése,  oly  módon,  hogy  pontosan  tudjuk,  milyen 
fajta és változat hol, milyen számban található meg.  
Egyetértünk  abban,  hogy  ezen  munkát  megbízható  közösségi 
intézmények 
együttműködésével 
kell 
megkezdenünk, 
mind 
példamutatás,  mind  pedig  az  így  létrejövő  külső  génkészletek 
nyilvántarthatósága,  biztonsága  és  hasznosulása  érdekében.  Ilyenek  a 
történelmi  egyházak  telkei  (plébániák,  parókiák,  lelkészlakok  kertjei),  az 
önkormányzati  és  felekezeti  iskolák  kertjei,  valamint  az  önkormányzati 
kezelésben lévő kertek és utak mente.  
A  jövő  nemzedékek  országgyűlési  biztosa  kezdeményezésére  az 
evangélikus,  katolikus  és  református  egyházak  főpásztorai,  a 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium, 
génmegőrző 
és 
tudományos 
intézményeink,  valamint  a  Kárpát-medencei  Gyümölcsészeti  Hálózat 
kifejezték  támogatásukat  e  programhoz,  amelyben  az  együttműködő 
background image
 
 
 
felek  génmegőrző  fajtagyűjteményekből  (génbankok,  nemzeti  parkok, 
önkormányzati-  és  magángyűjtemények)  származó  tájfajta  gyümölcsfa 
csemetéket,  illetve  szaporítóanyagot  egymásnak  átadnak,  illetve  lelkészi 
kertekbe és földekre befogadnak és ott nevelnek. 
Megállapodásunk végrehajtásától azt reméljük, hogy 
 
az  eltűnő,  a  Kárpát-medencében  régóta  termesztett  fajták,  illetve 
tájfajták fennmaradnak és újrahonosodnak, illetve új változatok jönnek 
létre, 
 
e fajták elterjedésükkel genetikai alapot biztosítanak a globális klíma- 
(és  társadalmi)  változásokból,  az  ökológiai-  és  erőforrás-válságból 
következő helyi szintű problémák megoldásához, 
 
az az ősi ismeretanyag, amely a hagyományos gyümölcstermesztéshez 
és  feldolgozáshoz  kapcsolódik,  megőrződik,  és  a  jelenkori 
lehetőségekhez igazítva alkalmazást nyer, 
 
a  vidéken  élő  fiatalok  megismerkedhetnek  az  alkalmazkodó 
gyümölcstermesztés,  általában  a  tájbarát  gazdálkodás  lehetőségeivel, 
és  maguk  is  hozzájárulhatnak  az  életgazdagság  helyreállításához 
szülőföldjükön, 
 
ezáltal  a  fogyasztók  változatosabb,  egészségesebb  gyümölcshöz 
jutnak,  
 
új, illetve már feledésbe merült gasztronómiai lehetőségek feltárásával 
a termesztők részére újabb piaci szegmens elérése válik lehetővé, 
 
kezdeményezésünk mozgalommá szélesedik, s 
 
a hagyományos művelésű gyümölcsösök, mint tájképi elemek újból a 
pannon táj részei lesznek. 
 
Fentiek  érdekében  a  jövő  nemzedékek  országgyűlési  biztosa,  a 
Vidékfejlesztési  Minisztérium,  a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház,  a 
Magyarországi  Református  Egyház,  valamint  katolikus  egyházmegyék 
főpásztorai 
kezdeményezik 
és 
segítik 
szakintézményeik 
és 
egyházközségeik,  valamint  önkormányzatok,  iskolák,  szakmai  és  civil 
szervezetek helyi összefogását: 
 
a  régi,  illetve  tájfajta  gyümölcstermő  növények  feltérképezésére, 
vizsgálatára, helyi és országos adatbázis létrehozására, 
 
helyi fajtagyűjtemények létrehozására az in situ génmegőrzés céljából,  
 
a  helyben  honos  és  újrahonosított  régi  fajták  szaporítására, 
termesztésére, és hasznosítására,  
 
a  piaci  lehetőségek  feltárására,  a  régi,  illetve  tájfajták  gazdálkodásba 
vonására. 
background image
 
 
 
A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa vállalja, hogy  
 
segíti az érdekeltek kapcsolatteremtését és kapcsolattartását, 
 
közreműködik a jogi feltételrendszer felmérésében és alakításában, 
 
közreműködik  az  érintett  kormányzati  és  önkormányzati  partnerek 
együttműködésének megnyerésében,  
 
segíti  a  vállalkozás  nyilvánosságának  megteremtését  és  az  első  helyi 
telepítések megkezdését,  
 
képzéseket, tanulmányutakat és szakmai találkozókat szervez; 
a főpásztorok vállalják, hogy  
 
együttműködésre buzdítják a gyülekezeteket, egyházközségeket, 
 
lehetővé teszik az alkalmas földterületek felmérését, 
 
a  csatlakozó  intézmények  megőrzik  a  hozzájuk  kihelyezett 
növényeket, és lehetővé teszik azok nyilvántartását; 
a Vidékfejlesztési Minisztérium vállalja, hogy  
 
génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények 
szakmai segítséget nyújtanak a fajta és termőhely egyeztetéshez,  
 
génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények 
szakmai 
segítséget 
nyújtanak 
további 
fajták 
felkutatásához, 
vizsgálatához, 
 
génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények 
szaporítóanyagot biztosítanak a kihelyezéshez, 
 
génbankjai és az általa szakmailag felügyelt génmegőrző intézmények 
vezetik, 
illetve 
szakmailag 
segítik 
kihelyezett 
állomány 
nyilvántartását, 
 
közreműködik a szükséges jogszabály-módosítások előkészítésében; 
a Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat  
Alkalmazkodó Gyümölcsészet Programja vállalja, hogy 
 
együttműködik  az  állami  génmegőrző  intézményekkel  tájfajták 
felkutatásában, azonosításában, és vizsgálatában, 
 
saját fajtaállományát nyilvántartja, illetve lehetővé teszi és segíti annak 
állami nyilvántartását, 
 
közreműködik  a  képzésekben,  tapasztalatcserében,  gyűjtésben  és 
gyümölcsfák kihelyezésében, 
 
segíti a fajtamegőrzést a gazdálkodók körében, 
 
közreműködik a szükséges jogszabály-módosítások előkészítésében. 
background image
 
 
Ezt az együttműködési megállapodást megkötöttük,  
és csatlakozásra megnyitottuk Budapesten,  
a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájában,  
2011. szeptember 5-én.  
 
……………………….. 
Fülöp Sándor s.k. 
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa 
 
……………………….. 
Ángyán József s.k. 
parlamenti államtitkár 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
……………………….. 
Holly László 
elnök 
Génbank Tanács 
 
 
……………………….. 
Ónodi Gábor s.k. 
igazgató 
Szent István Egyetem  
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
 
……………………….. 
Lantos Tamás s.k. 
Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 
 
 
 
……………………….. 
Bölcskei Gusztáv s.k. 
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke 
Magyarországi Református Egyház
 
 
……………………….. 
Gáncs Péter s.k. 
elnök-püspök 
Magyarországi Evangélikus Egyház
 
 
……………………….. 
Bábel Balázs s.k. 
érsek 
Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye 
2011. szeptember 13.
 
 
……………………….. 
Beer Miklós s.k. 
püspök 
Váci Egyházmegye 
2011. szeptember 15.
 
 
……………………….. 
Várszegi Asztrik OSB s.k. 
püspök, pannonhalmi főapát 
Magyar Bencés Kongregáció 
2011. szeptember 17.
 
 
……………………….. 
Ternyák Csaba s.k. 
érsek 
Egri Egyházmegye 
2011. szeptember 30.
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek