Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Jézus és a teremtett világ "...úgy szerette Isten a világot" (Jn 3,16)

Jézus és a teremtett világ "...úgy szerette Isten a világot" (Jn 3,16)

Letölthető segédanyag a 2012-es "Teremtés hete" ünnepkörhöz

fuzet_terunep_2012.pdf — PDF document, 834Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
A A BC D
BEF
D
A
A ABCDCEF
C C D C A
D AF AC
A
D A
DA
CE F D
A
C A A
A
A E
  A DC CAB  DA
BC B A
E
C A!"CDC AC A A
A CE  
AC A   A #
D
$A %A
D A #  E A A C D #
D D
A
A!&CA' DAC C AB
A
A C D
A
E
($ A % A ' DCD C
C D
A !)##C A
F D A * A
E
C AC C FDA
A   +D
A' 
A
E
CDA'    A E+ A
D
$ A A
A CE  
A B
A #
D D A C A
E
C D A F A
  A E
B D A ' D '
D A EC D A C
C A B  D A A CEF
F C A A
D B
F F 'C
AD DF CDA
F DA AE
DAEC A C
CE AEC DA
AC
A#  D
A
F##C A   +D DD
A
A DC EF CD C A
C
A ,* A -- -.
/ A
*
FD A
A #
D
A C A A
C
A DC CE C A C CDD A B 
A
E
A EF CE A DCDDC A 0
A
D A
A
E
A F
A
CEF
DC C
* F DAB
A
A' 
A
E
A  
A E   A
E
DA
C C C A DC CE 1 A * F D A ' 
A
 
 
D A E   A E
C A
C
A
  A C C C A C
A ' 
A A B
A #
D
A
CDC F CAC C F CADC
AB
E D1A* F DAB
A
A' 
AF CD
DA
C C 2 F AB
A
C DA
ABC AC DA
D
A E   A A
DC CEDCDDAB
A
# D
A A
C CD C
C F CA  
 
1A
3
C
A ' D A CEE
C
A CEF
F
1 A 3
A
CA
DC
D'CD F
A ' 
A DC
A B
E D A
D A #
D+D A
DF
C F
A F
CDC
AEF DF DC C A C F F CAC C 1
A DC CEDF A 'CDF C
A E  D
A
C CDC A
A ' 
A B
A
CEF
F
A 4F
A 5
D
A
A
B
C
DE B F A
B
B
DE B
B B B
background image
B
E
B
B
B
B
F
A
ED
B
B B
BEE
A
B B DE
D
A ,5  A
- -6/
A D
A7 F C A
B A D ADC CEDCDDCA AB
 D AF AC A
A7 CA C A
DC CEDEF
F A E   A 5
D
A EC
CD
A &C A CE A
A
D
A'
CEA C A F BCA
A) CDF A C C D A D' D
A' 
A
C'CDAE
C A
D D
AC C F CA' E
A
ACE C A A
DC EF CDDC AF ACE C D
B
A D
A EC
 DD A A B
 
 D A ' 
A A 8 9 A
A CE C C A
B
 
A C
C : A EC
 DD A
A DC
C D A ' 
A
A 8 9A
C C
C +D C A
D A F A
  A
  : A EC
 DD A A
CD A ' 
A
EC CEC C
A E   A A 8 9 A EC '
A F A C D E
: A
D A A
 
EC CD A ' 
A
A 8 9 A EC
C C DC C C
A
:A
EC   E D A A'C
C CD A' 
A A8 9A'C
9
ADC
D C A C:A
 
DA DCDCDD A' 
A A8 9A
A
DADF# CA C:AEC
 DD A
A
E
D A ' 
A A 8 9D A F CDC A C C F A EC C +D C A BF F A #C
A
'   
: A C
DCDDC A A
D A ' 
A A 8 9D A E
A
A C +D F :A
F CDCDA C'C DA
ACE C C A' 
A A8 9ACE C F DAF CDFBC AB D A
EC A ACE C D
A DC CEDF A D
A CE A
#
A A B
A C
CDF
A
A CE C A
DC CEDF F
A F A
A E9 D
A
A '
CE A F##9
A E D A
A
;
BCD F
C A
9
A
A<
BCD F
C A AC CE A F C A A
DC CEDCDD A B
A
A EC A
A CB
F
E A EC
C A
C
A
A <
BCD F A F#C A A DC CEDF A DFDC FD A CE A
A A
"
AC
A #
AE 
A CECD A'
CEA
DAF CDDC FDA
A
C A= A
A CEA
A AB
A DDAB 
AC A A8 9 A EC CDA
A D
A D
A F A
A F BC A F +DCDD A
  A CE A CDD A B 
A A
DC CEDCD C
A DC CEDCDD A CE A   D   DD A B 
A A DC CEDCDD F A
 
A CEA'
D AB 
AE
A
A D
A A C C DC A CEA
B D DD AB 
AEC A ADC CEDCDDAB
 D AF A CEA' DAB 
AEC A
E
A C D E
D A= 
A
D
AB 
AEC A
D A
A C F A
D D A A
CD1A5
D
A
CDF F C AF A'
AB
A
background image
C C D F CAB
A>A   E
A5
D
 
E ! E
E
B "
E D
DE B
E
C #E
$
C$
E
A B E
ADE$
C B
E
E
%EB
B
B
$
B
B & B
E $
B
C
' E
EB
B
B
E
ADE$
E
B
B
C
C
C& EB
AB % B B
& D
A ,?
CA * 8
C/ A 4F
A
D
D
A B
A E
A A FD F
CC F C A EC
A C A   A
E
CD A
  A E   A
A D
A D
CDCDD A
C CD
CA
DC
D
A3CEA F DA
 DD AEC A A D
A D
A AB
 D A' 
A
D A E A
E
 
A F A C #
D+D
A 5 E 
A  
A B
A
A' 
A
A
A
A,*DA-. @@/AD
+D
A CEA
A #   A
EC DC F
A'
CEA A
E2BC F
AF A ADC EF CDAB
A
A C D
A#F
D A'  
D D A E   A ADC CEDCDDAB
A
F A ADC CEDF BF C CE CA  
 
AE
C A
#
AEC AB
A
A' 
AC C C C
AEC DACE C A
E+D A C
DADC C C A
D D
A D2
A
E D A
A DC
A A B
  +D' D D
A
 
E D  AC C A*F
A C C D F ACE C C
F DA5
D
A
EC +D'CD
A C D A > A
A CEF
F CD A A CEF
DC C F
C A
A C C C
A
E   A DC CEDF BF C CE
A C F
A
A
A
A ' 
A
EC
F
A4F
A5
D D A)##C AC C
C
C AA F DADC'CD
A
E DA
AEC DA ' 
A
A D
A C A F BCADC CEDCDDAE
C D A
E A A C A F BCAF A
A>A C +D F FBC ADC'CD
A
A
 
  D A
 E  
AC C
ABC CEDF A=CDF CA F
AE
 #  DA4F
A5
D
AF A A
DC CEDF BF C CE A DFE
D A B
D DD A A CD-C A
C#DCE C A .DE
  D
C A 6 A
DD A EC '
CDCDD A
C# A DFE
A F A
B
DA
C +D F
A
A
AC
F AC
C
C C F 'C AF A A
F A
E
A B
E D A
A
CEF C A C ' D  
  A F A A
C C CD A
DF C AEC '  D
A
CD C A'FDA
# A C   DB A4F
AF A A
A AB+ A AD2 A A
background image
CBC
A A
BF
C A A
D  AF A ACE C C ADFE
DA     D
A
C A
A EC D
D A
A E
 #  D A C
EC
A D
A + D A
EC C CD A E
C A
# A E
A
BCD A F
D
A
A
C
'
A C
'
A BC CD
A F A
C C DF
A
C BC CDC A
D   D
AB
D DD
A ADFE '  A
#  
A F
CDCD A
EC E D DB A C C A
A
A
F C A C
'
A
F C A
C
DC C
F FD ADC CEDF D
D  AF CDE
A
D A
F
D AGA A
# DAC
AE2BF CD A
 D A
#
A C EC
A  
  D 
A
AEC
C A C +D F FBC A
 
AD B D 
A A D' D
A
A
 DDA
# AB
D DDA C
A
C CDFD A*
C A 
  A
D
AD B
AC
EC
A
D D A EC A8
A C C C A
# D
A
9 D A
  E
D: A B
E D A C''C A
D  B A C
A
 
A
C
E
 
A F#DF 2AC ' D  
D A EC CDAC
F
C A
B
A
F
F D A ADC CEDF BF C CEA'CDF AB
A F
AC
A
F#F F DAB
AE A  
F DA B
AEC   D 
AF A A
C'CD F C 'C AEF DC AEC B
+D
A A
CDA
F DAC
A
C'
CDF A C
F +D D A D
A B
E D A
A DC D
DC CDA
D
AC CEC 'C A
A
BC C CD A
CD-CE C A EE
A C
C
C A C
A   A A BC CEDF A =CDF C A
EC
C# F F C A *
 
 
A HCEF
A ' 
A 7 DC A
B A C A
B
A A C +DC A D
A
C C CDC
C A
A
C# A EC D D
A F A DC CEDF D
D  A
F
FA
B
7 DC D A
 DDABC CEDF
C#CDA +B
(
AB E
B (
E )
DE DA
*
B%E '
D
background image
B
CD E
D
E   A4F
A!
C'C DCA C FD AGA ADCE#  EA
# D A C
A
A
A CDDF'
D$A,*DACI @-/ A5
D
A
  D B A
DB A
A
A9DAC DD
AF AE
A C F#'CD
A A C DC A C DE
F C( A 4F
A C C D'
B A E
A
E
A
 DD A A
C'CD F A' 
A7 DC A + CAC FA
A CEE DA CEA'  B A9
A
AB
A
A' 
A C
A C C FA CDDF'
DA A F A
, F C F / A F A +   A ,
/ A
# D A ,C*
A C6 .-/ A
A D
A
E
ADCDDA
 DAF A F F DAEC A
ACE C C A8 DA
D A 2 CE
F D A' 
AF 'C
A5C ECAC
F AD
AE DA' 
AEC B E
D DDACE C AB
  1AJ ECA
A   D 
A' 
AEC  
 DDA A
! C
AB
A CEA C
$A F F 1
3CA C C D
AC A' 
A CEAE AB
AC
C
A
C AE
C A
EC D DF
A3CE
A C C
D
AF
A DAC D A'
CEA ADC CEE
DCDD A B
A D
A F
C A
A EC C A
DD
A F C A K
A
A A
# DA CDDF'
AF A A C DC A C D F C A
+ E
= A A3 # C
C DAC
E
  A F F CA
+D
A
  A A3 #AC
AA
- LAEFDC A DEF
2A
E A C
AEC D A-@DAEFDC CA C
A A
CEA
9A8
AF C
C A AEF CDC
C A AM 9D AC
AE
CEA6A EA
D B 
A C
A  
CE A A C
C C
A
A,5C D
/A#C
A
EF A
C A
+DF C A AL@A EE CAB
AD
N
A'C CDA C C C A '  A CBF A F
C
C
F AF A A
F
  D D AF AEC
C CEA A
 
D A
background image
A   +D
A
C E
CD A EAC C A A'
A
C A
A
BF CAA! ADCE#  EA
# D A C
A
A
A CDDF'
D A A
A
EC C
D AF A A
AEC '
D
$A* DA C C DAC 1A*
E
A EC CD A
CEF C C A 5
D
A C C D'
A D A DF 'CE
D
A F C CA A
A
A EC AEC C
D AF A A
A
A ECE
C A EC '
D
A = A O
E A 2 C A
 E
A A
A D B D A F A
 
D A DC CE A ' 
C A C
C A F C C A
A A
A A
EC B D
A 1 A 5C C D F A F CD
A C   D 
A F CD
A
C
C E A #
D A CE A   D' D D
A
A A E F
A '
CEA
F
C AB
A A
C AF A A
A
A= 
AE 
E
' D
AC
A C C D F ACE C A' 
A
AF A
E+D  AF A A
E
C CDCEA CE1A5 A
+D
A' 
A
A
BD DF CDA
A
ACE CE
F C A ' D A F A A DC CEDCDD A B
A
# D A F
DCD C
A '
1A
A A C DC A C D FDAEC
D A
# DA'
D A9
A'
E
D
AEC A A
A CEF
A
A
A= A A
# DAE
DDA A C
C E
DC
A'C AB
AE AB
A A
A'
F
1A= 
A C'CDA
A
AE
C A A CEF C A    
AF A
FDA C FAD C
A
CECDCD A'
F  D ABC
C C CDADCECD
A A
A
A EC A
EC C
D A A EC B D
A #
D
1 A *
C A E
D D
A
A
A E   A A C DC A C D F CA
A C F#
A CEABC
A
F
C A' 
A
AE
  AE DAF A DAD # 
AC 1
P
(A%A  
  ' D
A%A A C D E
A
ECAF A CEF
F CA
A E
CD A F
D A F A ' D '
A BF C A A
A F A DC CEDCDDA
  ACD--ABF F A C C DC A C AC
A  
D A EC A
C B C
C A
E A C'CDA A
AF CD C A A!5C# C ACC $A C 2A  
A6DDA
F
FB CAD
' D A AE A3 # C
C
D
A AC
C
CA F F C A' 
A A
 
A C
+ CA
AB
A
A' E
# D9 AD B
A DA A
D D
A
AB
AD
' D ECA
D AD E A F AB
A C##  
AB+
5
#    EA ADFBFDAF A A
E+D
F#CD AF A'C CDDCA EC C C AF A
C F CDC A A  E F
EE
A
background image
B
A C CECD C A
2 C D A&CA A C D E
  A
AE   A
A< A
A C
D A A EC
A F A C 'C
C +DCDDC A A
BCD A !+EC A
A
C
F AB  D$A,*DACQ C/
3
A  
A F C A
A
BD DF CD C
A
D
A FD
C A
EC
C A CA C
CA
CA A
'
A EC
ABFDCDD
A ECE
C A
A C A EC
CAB
DF
AF A EC
A C D E E
A
C
+ ACR CSE A
A EC A   D C C
AF A
CDC
A
DCB
A
C A A
C
+ AD
F CA
AF# A C A
F DA
CDC
A
F A AD
A A
CDC AC
 
AB
AF A C F C AC C CD2C A A
D
A A
#
CDA
AE
A FE
AD C C F FBC A DDA FD C AE
AC
A
 
A  
E DA  
A C BC A
 
ADC +D
BCA
DA
A
T
C
2 D
A# A F#A
BCD A CBC CD ADC EF D A A A DD'   E
AB
CE A
A
ACE F C DC C C A' 
AF A A7 DC ADC CEDEF
CAB
 
background image
F
E
&
A*C B D A5
D
(
=
DC DA +BBC A  
A8C F AC C A A
#  AF AEC
E
A' 
AC BF C DC A AB
AEC B D
D
5
A' 
ACE F C DCDDF A
A' 
A CE
A C
CDA
+D DD AEC A A  E
A
#
A'
CEA '
  A
F A C D E
  A D A AC F ADC CEDCDD F A9 AC F DA
# DD
5
A' 
ABCA ADC EF CDA C C F C A C C D A AEC E
E D D  A' D E
D AC C A C C BC A' 
A
AC F AE
C F A A
B F A
5F
A ' 
A F## A C F D A C +D A EC A C
CD A
A ' 
A
 
ABF
AF A
A ADC CEDCDDAB
 D(
F F AB
A
AC
'
ADC CEDF BF C E AE
D A
A F BC A
A
D  +D
AE
 
D A
A ABCA CBC
C A ABCA CBC F DA
DC C DF AC AE
DAB
ABF C EF C A
A9 AF A9 A
# E
D A
A
 D A D D A C A C
C A ' 
A C
D A 9
A
EC CEC C A A
(A
OEC
AD
F#
F A C
+B A
9A  
E D ACDDE-DDDAFBA
DDA D
 
AC @A
EE C AB D
 
A   E
AEC
A '
D
AEC CDD A A
D
#
D
AC
C A
 
AE ACDSE  AEF DF 2 A
5
' D
A AD
C
A
BCD C DF C A A
 
DC E ADC
CDC A C F A
'
D
A C A AE2BC F C AF A
D
ADC CDA A C C DCDF C
F
A C F# CADC E
CDADC C AF AC
DCDC A C
CAC
A
BF
D
background image
! AB
A
E  ADF F CA C C D
A C
F C AEC DA C C D A%A
C'CDA#   CE D
AE
  AF A CEA
 
A9D  A% A+
A
C  
' D
A'C
CDA A B
C A   D  A C C#CDA D
A
E
' D E
A
DD A
5 A C A  
AE 
A' 
A A
#
A
AF ADC 'E
 
A
CE#  D9 A C
F A CE A C F F C A *
C C C DDA
B
AF AE
C A 
9A C
F CAB
A
F A A
A
' D
  A 'C
CD
A B
A
CEC C F A
E
A #  D+BA
    A CA CEA 
AEC A ACE C A C
F F C A  E# CUA#   E
CE D
DA CEAC C
C A A C D C B A 
 
A CEA A
E
A C CDDA 
 
A CEA#C
A
AC
C
CAEF A CE
F
 
AEC A D
A A
E
 
A F A   E
E
A D9 A EF A A D 
  A F A C
C
D C F C A C C
CDC A
DAE D D A
BC C F A C
D+BA
BCD C EF
C D A A C E
BC
C $
,VJ7 A"C C C A# # A
D A AJC D DCA C
CD2AC
AC. /
A D
A.DDAFB C A A C
F C A C
DA AC
AF A
DCDBF
C A
DC
CDCA
ACDSE
A
C DA,6 CAE
A'C D
A@ -AE
A
'C D
/ A ADC E
C ADC
CDCAB
  DAL6DSE
A
DD A A C
 
A
#   FE DA ACUDC
+BAEC
ADC EC F A AD9 C C DCDF AF A A
C
C C ABC CD
A
D
A C C D
5C C C AC
AE
A D AB
AB
E
C A
D D AF A
C F C A C D
A
E
A C
 EA C D
A
DA ADC
CDCD
background image
B
 
B
C
A
BCD C DF C AE
A AB
ADC E D
AQDSE A
EF F C DC AB
A C C D C AC  
 DD AF
#
A AC
A DCECA A
DC EF CDC A C C C
A F#C F A-IE C C C AE+ A EC
A-DE
C C A
D
A@E
AC A AF DF A= AC A+
A   D D
A AB
A
DC E D
A
A6DAFBC A C
AC A AD2 'CD
*C
C BC CEA A  E#  D
DA AE
'C CEC A A
C C CD C B
A
 DD'  A5 E#  D
A
AC
AC F C A A C'CD(
background image
AD
C
C F A C
 
A  
A A CEFDEAF A'
F C
A
EC C
C A' A CEAD D
A CA A
C CDBF C E AC +
 
D ABC F C A
  A,EF C A C'F FEC /A
B  
A AD
A*
 
  A
A#   FE DA C C DC C A A
A
E9A A C
A'
F C
A
EC DAC C AC
C CA C
C
A AD
D A A CBC
DAF A AB CD A
= A C
A'
F C
DA D  A C C C DCEA DA A'C
A
  E
D
AB
AB
EC
AC C A  
 
A B A C BC CD F
background image
A8
A
E
AE AE A CEA
#
A A F
AC CEAC
C A
'
CE A E
C
A '   
A
'C C A " 
A C
A
A
D2 A C
+ F A
AB 2A
C
 
A
E
A#
C '
CDA  
A
CBC
BC A
BFBC A F C A A KC  C A H # C A D A -6IIE C A
F
DA
+E
A F
B C AD
' D A
D
A A
A
C C F F CA C C  E# 
B A  DDA D
A A F
AC CECD A A
A
D A A EC
F D A
BCD+D A C F
A ' 
A C C A C
F C A F A
C
C 9
ADC CED AEC A
A A FD C DFDC C CD A
AF CDA F
C AC
C 9
AF#
AE 
' D A    DB F C AD
 E
A ''  A' 
AC A A F
C AC
C 9 A CA  
  A C A ''  A
F AB
AB
E F CAD
CD C AF A AD
CDA A F#C A A#C E
A
A C C
AEC A
A%A A C C
A C
DA%A' A
A
E BC A
DACDCD C A
  A
DA'9
A
A C
A0
A A#C E
A5
D A C F#C A
A
A
C CDC A' 
A A#C
A A
A
AC
C 9
AF A
A
F CDA C
E
AFA F
A A
D
A
C
 
A F
A
EC
A E
CD A
A
  DB
A CE 
A F DCD A CEA
E
' DA C
A AE A
2 A F A  
AD
A
E  AF
F
AF 'C C A AD
DA A'
F   AEC CDDA
C A
 B
D A C C
C A
BF
BF
A C C
C A D   F
C AF A  
  D D E9A
E2D
A C
C
A AD
A C
C F F C AEC F ' D
A
A' 
A
A
BF
C A C
+B
A A C
C F DAF A
D
A DAE A AEC C
A+
A
EC
CDC +D'CD A
A C BC
CD
A C DCE C A CEA'
  AE2D
D A
 EEAF A  B
D A C C CD AF A A
D
AE
F FDA A C C C
ADC EF CDC A
 
A B+D E A
background image
!B
"#
 
! "
# $ %
4F
A
DAF A  E
AB
  F DA A A F AEC C
C A A  
E
A
AB+ EC +D AC F
C A
 
A
A' 
AB
A
A
EC
AF A
A
  A C
AW
A F
A FDF CAEC
+DAC
A
 
D AC
A E
DAA!
A
 E $A,I AB/A
DA F AD C A E DA
AEC AD
ADC
A
AB
A
F C A E DAC A
A
 
A
A
D
A DDAF A
  A AF A C
AE
A4F
AE A CEAEC
C A D E
E
A C C
A EC A C
A '
CE A CE C A
A
   E
B A A
F
C A FB
C A * A A  
D A F A D
A E CA
F#C C A C
F
A
DA C C D A AC C A' 
A
F CAB
A
A
CE C C C A A
DAEC C# A A F F AA5 A
A
A
A! A AD
D D E
$A  
1A&CA4F
A CEA CEF B  
D A3C AEC CE
C
AE AE A F
AF A
A
E
C A CE CD
A
ABF CA
 
C F
A A  E
(A? 
AB
A AB
  A
C A
4F
A
F CDAB
AA!  E
D EAF A
 EA
D D  $ A,*DA
C@ .@/AJ
A!  E
D EAF A CEA
D D  A
 E$A,*DAC@ LC/A
A8
A C
CDF C A FD' E
DAB+ A   +D
A EAC
C A
AC @SE A
F C B+ A AD
A
AB+ A
AF C B+
C A#C
A
AD B
ACSE A
A
EC A C
+ AB+
F DAC F 'CD A
E
A AD
A A F D
AF A
C
C C A
DD AB
A A8
AEF C
A FDC C C AD
' D AEC AF F DA
C
+B A   D  A A C
+ A
DD AB C ABF C EC A
F B+ C A
D
EA A C DCDAF A A  
BF
C CD A
3CEA
+D EA CA
A AE 
F#CD A E+ A
ADC C C ADC C
background image
*  
AE 
D
A,4 AL -D/AE A
DA +
A4F
A E DA>A
'   DD A
A!F AB+ $A CEA
A
AB
A F C A'
CEA7 DC A
 
A
F
AD D 
D  A C F#CA
A
A DC AF CD C A
A
A 7 DC A
A
A F A B CD A
A CE C A
+BF C A 'C C
A
A  
A  
  A D B
A A E
A CE C
A 3CE A #
A
A
F A
  A F A   D A
A CE C A B
A
 E 9
D A 4F
A
D
A' 
AE CAB
A
F
AF A
DA
F  
A C
A
=
A A DA
ACE C C AA!' A EC F A
A7 DC A
F
D AF A
A A
A
A+
A
A' 
AA
A
 E(ADCA F DF AB 
AD C A
F A A
 DDAB 
A C C AF AB CD $A,4 AL -D/A
AD
D
A
A ' 
A CE A F
A D C A
A F A B CD A B
A
A
1A
XC
A  
DF  
A AD
D
A&CAEC
AE
' E
D
AC
C A
A
# D
A D D
  1AJF CA A C C CA
C E
A' 
A A
AF C B+
F
CDCA CEA
BC
A'
CEA  
A
F A
A C
C CDDA A%A 2 C
A   D
4F
A A C F CDF A
D FDA E
A CEC A A
A A
# D
A
D C A
A
 
A D #
D
A ' 
A
A
BC A
C F A 7 DC D A DD A 5C A C A
A B B+ A 3C
A
A CA
A
  D   AF A C##C A' 
A CA C C AE
C
#A 
A A 9DE
'  A C A C C A    
A % A ' 
A F
C EC C
A C
C A
A
A FD A 4F
A D
CD A +
A C
F A A
A
A F CD A B FD A E A
EC C F +D A C CDCD CA  E
A +B
CD A E D AEC DF
AF A
EC B D 
A A  
   
A E A C C
F CD A DC CED A C E
BC D
AE
C AC
C A C D F C AE2
F CA AB+ D A
A
ACE C ADC DA
E DC
A'  E C
C CAB+ A
A
AEF AC
F A A
 
A
A
D D E AB CD ABC D
AE
C A C D F C A'C C AE2
F CA AB+ D A
ACE C AFDC A F
A'CDC
A A
+
A AB+ '
DA C C C
A FDA
# A
F 'CD AD9 A
? C BC CD
A
#BCD AB+
F
CA
#  D A C
A- @ECA DC A  
F A
B
A
C C A
A' 
AC F
F C A  
F  DA  
background image
A A  E
A
AF A A  E
AF B
A
D A A?
+D A
F AB F
AE
C
C A
A C (
4F
A
A9 A AB ' A
DD A
A A DC
C C A ,*D A -L C@/A
A +
A ADC CEDCDDAB
A
C CEC DAF A
C D A
ECA
B CD A
A > A CBF C
A B
A
C
A
A CBF A B
A E A
C C C A E
1 AJ
A
E A
A   D 
D
A   E
D  
F DA AE
AD E
FE
1 A ,XC
C A B+ '
  91/A
B
EC A A D
A
A F A
B+
A ' DC C C
A B
DA
DC
1A4F
A
F DA DD A' 
A
F CD
A C
C
A J+ A F
A
A F CD A
A > A E
DA
  D D
1A
3 #
A- -AE
ACE C C A CEA DAD
D A B B+ A A8
AE
C A
' E
A
  AF AEC C C A C
B+ C BC CDF A F
A
A D
A
FBD C C
C A A C D
A CDC F C A
AF ADC C F F C A
C
C C A 
A A B B+ '
AB  D A A C #C
E D
A  
D
BA
C
DACDC@E CA'  EACE C
A CDD
C A CEA C AC C C
A B B C A
7D A  
D
  A
C C A
A' 
AC
A  
A
AC
+D
'  AI@A
DC AC
A F CA
BFAC
+D
'  A-LDA DC AB+ CAB
A
F A
background image
F
E
5C
C EC A4F
(
5
A' 
AE A AC
DDF A' 
AF A
A' 
AE A
AEC
+D DD A C
CD A5
A
D A' 
ABCA
  A A
A F
A E   A F
AD
A
*C '
 DD
A EC F DCDD
A ' 
A
A '+B
A C
CD A ' 
A
  D
A ABCAB
  D
DAF AE A AC EC
A A  E
E
'  A>F D
A F
AE  DABF C A
X D  A A
C CDCD C A A D
F C A F A A D
+D
A B
A C C CD A
DD
A
 
DA
A
A AE A
C
C AB
AX D  A
 E
DA
A
A
A  E 9
D A C BC
C AX D  A 2
AB+ E
F
CD
CD A C D
DDA 9D
D A
DA
C CD AX D A C E
CDA
A
A F C AB
A A C +D F C A CAD
A CEA DE
A C'CD F C
CD A
*
A C
C EC C A
 
A C F DA F
A
A EC A
C
CD A
OEC
AB
AF C B+
F
CDF C A FD' E
A AB+
C A C
ARA 
A
DC
CDF AD
' D AF
F DA5
DA C'CDAEC CE +DC
A EC A A
F C B+ A  
  AC@SE DA
D   
A A
AE
ABF F A A 9   A
B+ '
D A C BC
  AD
AE DA.DE
AB
A A B
A
C
C
D C AC   D
A AB+  
D
A A
#BCD A#   FE
J
  A
C C A
A' 
AC
A' E
C AC
+D
'  ACLDDA DC A
C
A
EC
AC
+D
'  A--DDDA DC AB+ CAB
A
F A
background image
! A
BCD C
A F#F C A
F C C A ''  A' 
A AC
' A D E
  A A C
D D' D AF CD D+
A9D
A
E A
A
C CD A F A
 
A
#   D  A F F C
C A
 
A C C D F CDA C A
A AC
'
A C C BF DC BC
C
EA A +E B D 
AF A A C F
F AC C A'
AEF A    E
A C A  
A AC
DDE2
F A
D
EA
AC
'
AF A DF EF
C
C AC C C
A CEF
CDCDA
F A #F
D A C A
D  +D
A ''  A ' 
A A
F C A F# F
A
  E
AF A EC CDDC C D AE
AC BF C 'CD A C
C
EA A A
C CD A CE#  D 
DAE
C AC
'
AF# CDAC CDF C A
DC C
AF BF
C +DC
E A A 'C B D  D D
A
 
 
D A C
A C A B
A F A C A C A
A
AF '
D
A C BC
AEC  
  A C F AMF
A
 
D A D
A'C CDDADC C   EAF AB C    C C
DA C'CDAD E
D
A A B 
DD A D DF
A D
D A C
C A C A F C +DC
A
A
D EAB
A C#
F#C A D
 
A CE C
EA5CBC C
AC C
C '
A
A C
D D' D AF A +E E
DAF CD D+
AEC B
+D
A C AD C C
E A 5 A C A F#+DC
A A EF D
  A C C C C CE
A
E
A
C C F A  
  A C
C FD $
,3FECD 
AM  DC D
AF
'
AB
AJ
DF F A AF CD'C /
HC
+B A
A#
A
A' 
A A C CDDA
A' D D
A F  
A
D
D+D
AE 
A'
AC A A B B+ A
A F FD AAF
AC
# A
CE C A
'
AC
A
E
ACE C AC
A'
# AC F A
AC
AB
A
 
A,# AP?
A4 #
AF
# A
A F C/A AC
A
 
A D A D
A
# AB+ C '
ACDDE.@DA DC A A? '
AC A-DECDA DC
F
A
#
A
#
A
#  D A
ACDA DC AB+ A AC   ' DA C C C C C A
OD F CEAF AEC
B+DD D EA A
DA A
 E
background image
!B
EE
F
ACDD6E  A C EF F A C
DA AEC
AF A A
DDC
F DF A
C C
A A  
AB+  
D AE DC
AQDSE F D A
AB+ A
 
DA,C D  
/A
C A AEC
A #
A
C C F
AF A' D D
A C
C
F C
A ADC EF CDC AB C
CA
C
A
BF
AD #
A   
A
A
C C CDCE C A
F C E C A C F CDC A A
A  
  D
A
!3CEA AB+ A CBF A'
CEA ABC CAB
A
 
AE
C C
A  
$
background image
CD-CAC
A F
A'
#
A.LA
F
A CBC C
A
#
F A'
 DDA A
  FBC A D
A A"
D  AB+
2 D ADC
CDF A5 E  AF A' 
9D B9A
#   FE
DA    ' DA
A' A A C A
A A 
A
A C
AE DA AC
A
C
C FB AF
 
' DA
A' 
A A C
+ AB C A C
AC AD #
A A
C
+ A
DD AB C CD A AC A
A
BC FA AD A
B
ABC DC F C D
B F  
 EAE ADC
CDC AB+
F
CDF
A,MF
A A&
EB
A
D A
= E  ' D
  AE A-RRDA D AD D A  
E DA AD
B+
DA
C F C /
A
background image
F
C A
AFB C A C C DAEC A
A C DEC
E A
C B2ADC C A" E
A5
C C F C A' 
A
  A   AE
A
BC A
E
C
CDA#
AF D'CD BFADC
A A? C D+
A
C CDFD A
AC E
E E C D  A
A F A 5
A
B F
A DC
CDC A
F C A
E
A ' 
BCD C C C A .D DDD A
A -QCCE C A 8 A = A
5 DD D AEC
+DCDDCA
A C D 
DA
DA
AF C A A
B+ A
E2BC AC F C AC F#C D A   D
A A C'CD A C  #E
D E
AE 
E C'CD F CDA
D  +D
A AB+ A C
+ F A5 DDE
D A
A
 
AB
DA
C A
 
A
CD A3C
A A
DC
C A
A
AC
AF C E
C E  
A
A C DEC
E
E
AB
  DA  
A
AC
CD C AB  D A E+ AD
 
AF CD   E
E
DAD D DD
A A
C E9 D
A A
 
A C C D
A CBFDCE
C CADCDDC A C D A3CE F A A!*
C
A C CD A A
D$A +E2A
EC A C C D
A EC
A C
A
A D DF CDCD A      DD A C A A
E
A
F 'C A A
D A
C C
A C
'CDCDD A C A A
F#AA-RQQE
A F'
A
CA
AEC EC DF FF DA' C '
 E
9 A
' D E
A F#C C AB  D
A A   #C
AC
E
AF A
A
A "   Y A B  
A
B
A
A E
DA A
DA
C B
AB+ E
C A F# C A CBC
A&
ACD-DE C A AB
AD+ A C BC F C DCDCDDC
A  
A
DDA
C C#C D A? E  A
AC
# A  
A,# A&
AH
A? B /A
B E
F FDA CE CD
AC
C EF
C A
 
A AB
AC CDF C A
C AEC
AEF A
A  ' AF
# AC
A C
A
F B
9A  
A
*
 
  A
DCAE
C '  A
  A A A B B+ AE
F C A
F F DA CEA
 EA#
   DDAB CD A
A
#B CD(
background image
$B
%&
EBD  
&! '
E
(!)C CCA* A
D
BC
' D CE D
B
&A
D
! A"
+*
$,
AD2 A%A C
C A
A
AC
A
C D
A F
C A EC CDAEC
9 D
A
A  D   :AC
A
   
A'
F D
  A D A
BCDDA' 
E
A FB A
:AB
AF##A
AC
D2 A EC A A
AE DDA
#
D+D A AD
DA%ADC C C AE
C
# A C C F ABC C ADC EFE
CDC F
C AB
A C C A AB
AEF A
  A
A' A
A
ACE C A C C
AF A
AF CD CA F
"C C  
  D
AE A
A' 
ACADC EF CDC A C C FDC AD9 AE DA
C C DA AD2 A
AC
CD C A
C D
A F
CAC
ADC C C A DFDA  E
1A A F
AEC
9 D
A EC A C
A A
DFD F CD A F
CE
C C A
 
AB D DA C C D AE DAE
A AB
 
A A
   
AB
A+
AF D'CD AEC AE DA C C DA5
D
A
D CDAF A
B
D
D A ' 
A XC C A A DC C A CEF
DC C F
C A NDD A '  A
C
A A CEE AB  D AE  DA ADC C F A
 
A   E 
A A D' D A
AD2 BF C A
ADC
CDC CDA#
D+D
AC A
F AE
DA CDC +DC C AEC A
AC
CA
 
AB
AC
D
C A 
A A
CE C A  
D
AB
E DA A  
AF A  
A C EC C C F A A
D2
A
  A CD D
B AF A A  
D
AC C
F FBC A
E
CEAE
C AC
D2 AC C
'CD A C
C A
A
DDCEAF
A
C EFDA C '+B EA
A' 
AC
C A  ' A CEA
CECDC
A CA
C A CEA  
AC A
+D A BC
 
D A
background image
* A
B'
D CED A 0
A C CEC 'CD F
A AB
CD A EC CDA
4F
A A B
A + F D A > A E
A
A +
A DD A A E
A A +
A
D #
D D A B
D A ' 
A A F
A
D A E D D A
A F
A
EC C CD A
A A ECD
A ' C
C A F A B
 
B A C
A A '  A
C C AB
A AD2 A DDA C C AB
A AF CDA
A
P
  A>A A EC DCA AD2 AE
A
DAA A#
D  A
DDA
EC
A DD'   
D A A#C C A
DDA CF
A 9 D
DAF A A
EC #C
C D A
A
D A F A
A 'FD
# A D #
D
D A EC A
E D D
A' 
A A
  AC B
D' D D
  A AB
D
= AD
CDA
  A DA
A
C
DA'C C ADC CE A A'
DA D
A  
 
A
C   D E A AD2
AD
E DAE
A CD D E A
*
 
  A A  
AFBC
C A AC C AD2
AF
DCDD A D
 
A
' D A
A-DDDA'C D A'C CDDACDDIE C AE A B A
 
ADC
CD A
D
AE DA-@DDDA'C D AB DA A
  AE D F
B A
A     DDA
A+
A A
-DAE
A  
D DA AEC '
' D AFBC DC
background image
AXF C A%A5
D
A +B
A%ABC
AB
AXC C +D AD2
CA
'  A9 A D
A
+D AP
  A A XF C A
C
C A C C FBC A A
C C AB
ANDDAB
A D' D D
AF AEF
A F C   ' D
AF DA
A A C
C A ' 
A ADC EF CDAC CEC A A C +D AE
C E
# AF CD
CD
&CAEC
C
ECA
A AXC CD AEC
CA4F
A
DAE 
D A
A
A E
C D A D2
C A   +D
1 A ) A EC
C
EC A A
D
CD A C
C A
A
A C
A DC EF CD2 A
A  
A E DC
A
E DA AE
C DAC CEF D A
  1A ' 
A CEAF
A CEA
F 'CD
AB
A AXF C AC C FBC AEC DA CEA AE A
A
B
A9
A CEA#
 
A DA AC DA CE A E DA ADC EF CDA
9 DA
C
(A AXF C A CBF C A CEA# F
' D
A
C E2C AC E
 
D AEC DA4F
A
A AB
A
DCAC AD
FD(
5C
EA A C#
F#C A'
D DAA#F
A CEAB
D  A 
A9D F DA
 E'  A ' B A C#
BC A C C CA D
AB
D F C
C A
E  A C
D+BA
C CD A' D
AB
A
A
A
D2 '
ACD-DE C A
#  D A-@D DDDAD 
A F
 U  DA  
D DDA A A
CBC
C A
AC CA
C C
A C#
F#C AB
  DA D
 
AD
AE DA
.LL DDDAD 
A F
 U
A C
C
A A CBC
D A A
DD
F C
C A+
A
C F F C A6DSE
A CBC C
A F
 U A C
DA A CBC
CA
#  D
background image
F
E
XC CDA
AP
(
=
AB
A
F D A' 
A EC 'CD
ABF C AF A' 
ADCA A
A
D
ADC
DC A C
CD A
5
A ' 
A XC C CDA
D
A A B
A 5
A ' 
A
CEF C C A C
A A9
AF A9
A
A AB
CD A? C CD F
A
A F A
C A '
A C D A
A
F  D A EC DA D
A ' 
A
  D  A F   AEC B
+D
A
#D
A
*  D A E   A
A  
 
A' 
A ABCAD
C AEC
  A' D E
 E A E
 
AE
C
F D A
AEF A CEAD #
D D
AEC A
E
C D A5F
A F D A' 
AE F AD
ACE C DAB  A CA AXF C A
F F C A ' 
A C
DD A BC'C
A C A A
C ECD A A B
A
F FBC A
CE C A *
C A EC
C
A A BC A XC C CD A
CE F C DC A
A ' 
A
A B
A A
C A C A
E
AD
C A
DDA CEA# F
B A
AC C
DAF A
A B
E
C CDA CE AB
A' 
A ABCAXC C AEC C
+DAC
C AE
CD A
C F DA
+D
A>DAE
C A
#  A
OEC
A D
A
C AC
CA F
F C C
A A
AF DAD
C A
DDA
A C
+B A'CBC AB
E
A + F DA
A B D   A   E
A A
D #
D ' DD
A AB
E
# A AF# CDC
C AB
E  A'
A
DADC'CD A AEC A C AD
AC C
ABF C C
A'
C A A
 
DAF A
F
F C CDA 
C F C A C C D C A
C DC A C'CD
J ' AC CDF AB
A' A' 
A
CAC D  E A '9  EA AC C D  E  A
BC CDF C CDAE
C A
D
 
background image
A
A +  DDA B
DA%A7 DC A  
D  ADC CEDF FDA%AEC A C A
BF C
AC A AE A C C
F
EA*
C AE
D
A
D+B
ABC
CA
A F FDA A
C CD A
F F C AEC B
 
A5 E 
A C ABC
A A
CE
CD AD B
F# F C A C'CD F FD
EA A
C CD AC
DC C CDD F CDA A C'
CDF C AF A A
C CE
CD AF CDA C BC F F C A A F#B C
A C
E A K
C C CD
C A
C CD
D A DC '
D A
A '
E
A )# CD C 9 +D
A F A
D D
A E
A C CDF C A A A
C CDD
D  AB
 
DA  
A C C
EA A
C C CDAF CDF C A C '
DA
#
 
D ADC EF C CDA
AEF D
  A C C C C E A'
D
A C C
A C AXC'CD F A
C
DA A
C
A
E
ADC EF C CDAB
D
A' 
A CA
DC 'C
A C C C C A
+D
A A
C CDCD
E A T  
A F
A EC B
+D
'  A D D' D
 D A
D  +E
D
A
E A 5
C CD A DCBF C
F
CD A  
EC D
A F DF C
A F A
C
B
A A  
E D  A B
A
F
B
E A
F
A EC B
+D
A F C F C A
C CD A
 #  D DA
A FD CA A
C C CD
C AF AE
DAD E 
D
$
, AB  DC DE A4
  AK
C C CDA
C CD AE
#  
E
A F
CDC/
AEC 9
C C
E C '
ADC
CDF AF
#
ACD--E C AE A A
#C C
DA'
  +D A
EDC EC F A C
'CDCDDA A' E
A'C
C A A
B+ C C
AF A A F C C
AE
DD A*
 
  ACDDIA
D
A
DC C#+DCDDC AC
A
#   C D  DA#
C '
A AE
 
A B AC
A@DA
  A'
A
?FD   A F A
D A
C A F CEA A
CDA A
EA
DD A A AC CDA A C CEA
C CDD AF A
B
EA A EC
CD AE   
  A A EC CD C C C
background image
$B '
E(
M  D
ACDD6E
A C C C
CDDA AB
A C
 
A
#C E2A
C
C F C AEC F#+DF F C A A--AEC
Y DDADC C +DEF
2A?C # A
#C E2BCDA@AFBCAE2
DCD
AEC A
D AFBC DCA.D DDDAD 
A
BC ' ' D 9A
A
 
D D A +EF AEC A A8
CD AM  D
A
A
E
  A-RRDA D A.LSE
A
C DCDDF A A F E  U A
 
D D
7
C
CEA
#C CEC AD D DAB
 
ADC C    E'  A #D # E' 
background image
AD2 A
ABFDC CAF A'
D ACEC DCA C A ACE C
F CD A A
D2 AC F DA%AEF A' A
AC F C A#
A
A A%AC CA A' D E
E A  
D ACE F C DCD A
HC FA*
DDCA C DEF
F A A
C D
A
A CEA F
D A'
CEA
AC C DFDFD A
DFD F CDA
D AF A A
AB
A F#DCE
C F A CA A C
AF CDADC
CDF A C'CD F C A*
DDCA F#F C A%A
X A FCA
 
DCA, AD
D
AD
F /A%A F
C A D
DAD
A A
DFD F A 
AA
A EC CD C D A F
AF A
A EC CD C A 
A
E DAC
A
DFD C AEC
9B AD
A A F C CEA C'CDA 
AC
A
A A B
 
 D A
A F#C A
DFD F
F A B D  D D
A 4F
A
C EC DCDF C A
A C C A E D DA A !G A C
C A CB A B
 
A
DFD F
FA CA C
C ($A ,X A -- .@/A F CA #C
A
DA
A
A
#F
DACE +D A E   AB
A A
C D
A
DABF
A
A
A
C DC
A,X A-- ..E.6/A
AEC
C + +DCDDAD2 AC F ACE C A B
A C F#C AF
DFE
D F CA C'CDCD C A CA C
AF DC CE C AEF
AEC B
' D A A
C
AC
DFDC F A A
 
D
A A
D9 #
A%AD DE
FDC A CA A
CDAF A' D D  A
E D  A
A,-*
- CQ/A%AD D E
A F CF DF F CAE D D A3CEA C
CA
#D
A
C AF DC CE C A
A
C F ACE C A B
B A
#   D
A AEC DF F A A#
  E
A
F C F F
A C F
(
A
D  +D DDA
C D
A%AF A AF
+D
A A%A F  
A C BC A
 
DA
 
D
A
AF C A A CBC
CA D A
  A
AD D E
A
  E
C' CD A
 
A C D
D E 
D A E  F D A
 '  DAF AF DC C CD A
EC C AE
A  
C D
A CEAF A F 9D A
D
D A C
D A
F
F DAF AEF AECE
B  
DA A B D' D
A
5C
A AEC DC F C A
D
 
ADC +DCDDA
C D
A'
D D A
E BC AC C A
AEC
F
C AD D E
A
  ABC
A
 
D A
background image
F
CAD
A
D D A'+B A C A
A A
C ECD A' 
A A#
A
#9A
,
 
E
E F
A F
D/A
C D
A' 
AD D A'
D A
  A
C'CDAE
A A
C CD C AE
A AC F
F C A A
C D
A
A CEA
F
C AC F AE
A'     A ''  A' 
A A C
  AF A AD    ABC F C A
E  C
DA C   D AF AC F C C A A+
A  
DA
C A C F C C 'CD
J
AEF'B
AB
A
A
#9A
C D
DAB
    A EC C A CEA
D D E
AC F
F CAF A
C CD CABC F C A
 
D
background image
)B
* + , 
-C A
( CE
A* A &A .(A
A CEB
$ /
A CB
F
A D
A D
 
A  
A F#C
C A
EC C A4F
AC CEC A C CDD A' D E DAE D D
AEC AF CEC C A
D9
A AD2 A CBC
AB+ A
A F
C DA   D
AF DC
A CA
A D
ACE C CD
A
CDA+
A
  A EC
A
A  
A
' A!C CE A
 
$A C F
AF C C A
A' D E
A)#+DE
CD
AB
D A'
D AB  
D A E+ AF A ' 
AD
E
A CA ADC EF CDAC
AC
EC
A  
FDA   E
AC DABC'CDE
C A F#+DEF
C
C A F C A
D A
A C
E+D' D D
A A
D
AC CE A
A A C C#CDA D
A CBC
A3CE
A AB ' A
F CA   E
ABC A F DA A F A'
CEA A C '
E
A AD2 BF A
AF ADC C F F C A A
EE
A A
3CE
A
A D' D A  E  
DA F#C ABF C
A'
CEA  
  A A
C
DD E 
A   E
A' DA
A3F'
AFBBC AC C DDAEC E
A F
C
C F C AB
ADC EF CDC A 
A,#F
AC
D
C A
B
  A#  C C A #  AE 
/ A CAE ACE C C ADC
AC C CDA
C B C 'CDCD C
F A
ACE C ADCBF C
F
A A CBC
CA C
A
C
C
A
  A
A D #
A#F
A A#  C C A C
CDF C A A
BC
AC
DDA D
A A C BC CD
C A
C
+B
ADFBCA A#  C C CDA
XC
A ADC EF CD C AC
A A
AF A
C CEA AC
CEA
BCB A A
D
E CA
E
A ADC DCECDA C
+D A CBC
D
background image
' DA FDA
D A 9B A 9 A
AC
AD AB F C A C  
DA'
DC E
DCDA
D
A C
AEC
F
A ' 
AEC
DD
A' 
A A'
E
A! CBC
$AB
A CBCDDF AE
D AF A CBC
A'C CDDA AD A
C C F A F#
AEF C A
 
DA F C C DF A CA A'
DC D
A
E A DDAC
A
A
  F
F DA
C
2 D A&CA   AE A#F
A A
B
A A C  
A D EC E2E  
A D
AD
C A*
  E
  A A
9D
ADF#DF A CA A
A CBC 2A
F C CD ACDDF A
EC A
CDAF A
D
A C
CA
C C C
C A
A A
D B A+
A
A
EC
F 2 A
 
D+B A #  D A
A C  
D DD
A +
A A '9
A
F CDFBC ABF CA C FA
A
D   A
AD
C AB C
AC
C A A
EF C F C A
 E D A E A
A J
E BC A
C + C
A #F
D A A
CE +D'CD
A A
A C
A
D A
# A D
A C
C C C A CEC
A
C
A
B   A #
A
D
A C
A
D A A
B   A CBC
A
C
C CDDA CBC
F C A EF C
A F A DC
+BC
A C +B
D A
C
E D
A CDC C
A C
AE DA A
D
A
4F
A
A AC CEC
C A
A A CBC
C A
A* DFACB
F
E E
AD DF CDC C A C C
C +D A A'
 
ADC
C D A
  AC C A A
DCDDFBC A
A
A
D  +D DD A A D
+DB
 
D A ' 
A EC C C A
F
C A  
   
AF A DA
BCD
A* A C
CDAB   A
D  +D' D
EC A
A ' 
A
A A CBF C A EC
A CE 
A
F
C CE C CDCD
AC
A F F
1AJ 
ECAC
A
A A CBF C A
C
CD C A 'CDC DC A C
A F'
  A E
A C
C A D
A
DCDDC
C A
A DC
A A CBC
A
# D
A B
F D1 A
D A
A)
A
A C EC C C F CA
E
AEC A ADC
C A F A
EF DF 2A
  B
DA F AC
A= A A  B
AD B
A   D D
A A
A
 DDAD
A CB A F E  U AF AECD
A A C
A E AD B
A
C
+D A A C EC C C F A  
E D D AF
C A A  
E D
AC
A B D A
 
A A    E AEC A AF CDF AF A A
C C F A  
A C
A A CBC
C
F
CAD
AB
D EA AD EC
C C F A   E
D AB
A A
C F #   AF A
    A
C C F D A
background image
'C CDDA
F A
C C F C A
F C AB
A
 
E
A E   A
A C'CD1A
ECA9
A C F
A4F
AC
E
E
A E D A
C A ' D E D A EC
D
A
A C CEC
C A 1A
*C
ECA9
A C F
A
AE  
AE DA
C A CEAE
E
C
A ' 
A E A C
A A D
D A CBC
BC A EC
A A
B
D A F A
F AB
A A? C D F C A C F#CA A
E
AA A C DA
C BC E
C 1A
A B  
A A F C
C C
C F A AC F
F
A' D F DF CDACDDRE
C A6RA
#  ACD-DE C AQIA
#  ACD--E C A#C
AR-A
#  A'
D AEC A
=  
AD
A A D   F E  U A C
C CDD F AEC AC
AFB C A-QA
 EE A C'CDAE
A AC F
F
A' D F DF
F A CACD-CAC
A
C
C FBF C AC AE A.DA
 EE AD DF DAEC
AFBA  
AD
A AD D  A!
D
D D$ A E   A
A CEA
'
 EA A
D E D A
background image
F
E
5
D
AF C A
(
= D E
DA'
CD
AF A ABCA CBC CDAE
D
AE
 E
F DA A  
F D A EC C AEC AB
A+ B A
ACB
F
E  E
A=
DA
A
  F DA A' D E A C C F DA
A EC C
C A A
E AF CD
C A C C DC AC
CDAF A C F C CD A
B
A' 
A ' 
AP AB
AF CD
C A9
AP AB
A
A
C F AB
A
AF
CD C A
AC F AB  DA
A' 
A C
#  E
  A A ' D E
A B '
A *C
A B ' D A C C DCDD
A E
A
A
BC ' ' D A
BC F FBC 1A5F
ABF C A
A' 
A C
E
A   A A  E   A'
E  A
A EC C A AE AEF DF DCE
C F
AAE DDA  
 
A C A AB
A* A
A ABCA
DC DC AB
AC
C A AB
AC
E
A
#
  B A C A
A
D+B
ADC
A ADC CEDCDDAB
F D A
A F
AE  D A' 
A C +D A
#   D 
DA FDC +DC AC
E E
AJC C AE
CDAC
E A C F A' 
A D
B A ADC DBF C A D E
A '
A
A 5
A ' 
A
D D
A C
CD A A
AE
AF A'
DA
A A
C CEA CEF
F FF DA
A
OEC
*
 
  AFBC DCA-6AC C ACE C A' AEC A
AC DDA A
F C
C C
C F A
BCD C DF C A A
F DA A + C
E2BC A D A
 
D DDA C
C F A A
E2BC CA C C DA 2
C C
C F C A
C C D C A
C D'CD A A F C
C C
C F AEF DF CA
#
A
"
C DA D
A"
#C DA A C  
A'C
CD2AC
# A
B  
* BC A A C       AC
A A
  +D
A A
  FDC CD AC F DA C
EA
C C A,#F
A C     A F
+D /A'
D D
background image
! AB
A
A C C CA
A' D E
DA C '
E
A ' 
A  
A DC EF C A C
+D
D A C C D F
A EC C A
F C C AF A'
 
AF AC
C 2 C A
D
AB
A C E
'
A  
A A
C CDA
  +D
AC C
'CD A
A
DC EF C A B
D A EC C A C
+D
A
C A A    
DA
F CD  
A CE
A B
A
A 'C
CD
A E DD A
E E
  D
A C
A C A A  
D
A
A
AF A A  
D D   A
F
CBFDC CA  
A
DAEF C C F A' 
AB   AC C A
AF CDE
E
F A B
D AB
A
A
A
A B
A  
D  A F E
A
D
DA C +D AC
A
A
+D
A A  
D
D A C CE
F DBCA
C C CDC
CDAF AC
'
A C BC CDC
CDA
A' 
A   E
A
CACA F AC F F CAF C F C AF A
A
 E DF  DA A
  A
A  
AF A
 
A
 
D  AE DD AC FE
C CD C F
C A 
AEC C C AC
C AE DA A    DD A
C
+D A CBC C A
A' D   D  AF A A
B
 
AF C A A
E
C C A '
' D
A # A A  
A DC CB+
E A F A
#  
E
E  AC F F CAF C F C A
$
,*CD 
D AC
'
A?  
A
#C BC AL L /
Egy amerikai egyetem kutatói a gyerekek 55%-ának vérében találtak 
nikotinszármazékot, a szülőknek azonban csak 13%-a tudott arról, hogy 
gyereke passzív dohányzásnak volt kitéve. Olyan forrásokból is 
származhat a dohányfüst, amelyekre a szülők nem is gondolnak: például 
az épületek falaiból vagy bútorzatából, ha ott korábban cigarettáztak.
5C
EA A  '
A'C C CD AEC DA A#
+BA  '
A
BCD C EF
CA
A C'CDA#F
A A F
C
C A#   FE
A
C D
F AF A A
DE A
background image
)B -'. D D
F
A CE CD
A
D D A C
DA
 
A A CDDC AD+# 9A
FDC A
A  
D A  
A
A
A  
E9A D
AEC CDDAF C A
AD
E
A C
DA A 
A
C CD ADF
C
AE DA A CBC
A
C
C CDD F CAF A
BF
BF
A C C
C AB
ADC 'C D F CA
C
A
CDSE
A
A    ' D
A
C
DC
DAF A
FDC D A
7
C
CEAD
A
DAD DC A ADC EF CD C AD B  A AB   D AF A A
 
E A'C C D
A A CBC C
CDAD D
 
A A
background image
A CBC
A
ABFDC CA  
A
A  EAB  DA
ACE C
F A
E
AC F DA ADC
DCDDA  
DD A AE
A
A
D
A
A CBC
C CD A AD
C
C
A  
E
A C F#C A
AF 'C AF A
A CBC
'
A
#  
AF
A
A
  A
A A CEE C A A
! CBC
F
C$ A '  A CEE A CEAD DAEC AE
CD A' AD F CAF A
'
A C
A A   A%A C D A
DA
 E
D A'C
CD AOEA A
8
 A K 
A
A D' D A
 
A C A C C AE D' A
C
CAC C
C
AN
A
  D
A
D
AC C A A
E
A
  AE D' A#  +
ADC C C A D
AB 
A"C
CD A
A
CE F
CDA
A
  A  
FDA'C
CDCAF AE
D  E
AE   
A
DA%AC
C A A
A F
C AC A A A F
A
A! F
A
# DD$A
C C F DA 
AD D E
AE 
A C
E
F D A EC C A F
A A C
A EC
#   DD
 D A A
  A
B
A AD
A
A
AC
A
A%A
A C FDAC C
A CA F E  E
D
A C
D A D
+D
A
 
A D2
A * D' A
A A
D
+D
A' D
A C C
C
F C AC A'+BC A A
E   A C
E
BCD C
A
D
D
A A
A
AC D F F
A
AC
'
AD DF CDF C A     D 
A F#DC A C A 
A F
FE
C A
 
A
 #  D  A
C D
A
A F#C C A B  D
A BC
A
BCD
CDA A
B
B
A C
D A
C EC A +B A'
A
A
AC
'
AE A
C  
A A
C CD
A  E 
ABFDC CA
F A A
A C C BF A C'CD F C C A C C F CAA%A AF DC CE C A
A B F CDF A C
+B A
  A A
C CD CAF A ACE C AC F
F CA
A
3
AEC
F
C A C CD C
C A
C D A F C
F AD
  +D A
D   F E U   A F EE   U
AF A AC
A C EF C
A
A A C
E
E# F AF
A
 
A
# A B A6A
AF F FBC A
A
#  A
C CD C
AE DAC@DA
D
ACLA
A  
E D  A
C C F CA  
A C DCE C AF A A
C C CD AF# CDC A C D C C A C CD C
A B DA CEA
F CD
AC A'
CEA  E#  D
AB
AC
+DD D
background image
F##A AC C DFDCAC
C A
5
'
A
AD   AF CD ABC
C C AB
A C DF
C A C C DA D A
  D CEC D A C BC A,
/A D AE2
 D A
E D AF C AF CDF C   A CEA
A A
C CDCDA C
C
A CA
 DAB
AE A 9   AA
C F
F
   
DA AC
F
AEF C A
' D
A C A
A AC
C F C CDDAD
C
 
A 2D
A,D2
A
CDD A#C CD A
F A  
A D /
background image
/B
0D+
1
0BEEB * A
! !*A +*
0BEEB *
A
BC A
*A
+*
,
) A DD A7 DC A' 
AC A A%A  B
A7 DC ABF CEF
FDA A
CDA
CD D ABC CD
A DD
A ADC CEDF A' E
AC
F F
A
A
C
A
C C F C A ' 
A A EC
 D DD A
BF
CDA
!
CDF C$ A A E
A F A
E
DC EF A !) A 9
A D DF D $ A A
DC CED A
C C A
F
A ADC CEDF A  
E D
AF##C A A
BF
C AF CDF C AE D D    DDAEC AC
F DAAC '
A CAF CDCDA
AE
A  
    A  
DAF DCD A
E
C A<
BCDE
F A  
  DA A;
BCD F AC
AE 
D A
DD
A
  D
E
  A
DD A
A C
A 'C C A
C C#C A A
E
DA' 
A
BF
AA A  
B+ AEC FA DCDCDDAF A C F C A
DC E A
A A"
AC
A C
C
A C F D'CD
AEC  
E E
AC A
ACE C A
E
A C
 DDAF CD9D
A A    
A
F  
    D D A' 
A
A< AD BF
F C A CD DF C A
A
A
ABC EF CDBF C E AJ
BCD F AJ
AX D
A ABC F C DCDCDDAF A A
'
A C
C CDCDDA
 
DA    
A C A ACD-DEC AB D  DA C
DA-Q@RA
DE A-ID-A
BF
E ACA  E
EAF ALA
D
AB
A '
F C A
8
ABC F C DCDCDDA#C
AD B
ACI@LA
DE ACL6LA
BF
E A-A
 E
EAF A-A
D
AF A
C C AQIQ6A
8C
D D EA A'C
ADC EF CDBF C E A C
CEF
C F C CD AD F  
 EA
E
A ABF
 
   E AE DADC'CDC AF A ADC EF CDABF C EFF D
background image
B
A F CD A F##C A C
A
BF
'C A '   +D A 7 DC A
CEF C A A
BC CD
ADC' DA CEABF CD C AEC F DC EF A? 
A
A
A
DC ADC BA F C A! DC A#F
D$ A' D E A
F A E   A A
DC CED A< A A C
CAF ACE C DA CE F A
  A A A'C
CA DCE
DCDD A  
E D 
A
BC C
A
E
DC E A
A C CBC C
A
EC AC DDC
4F
A
A EC B D A DC BE
BC A F A
C CDDC A F C CDDA
CE C B
A C
+E
B
AEF DF
C A EC AF D A
F A'
A A
BF
B
A
F A A EC
A  
E
E D A F#C DA A 7 DC A  
E
A
B
A
D
A
E
BCD
A 9
A   E
 
A F A E D E
A
C F A A*
C ' D A   E
   
D A
A
 E  A
B
A E D DB A '
CD A
,X A-C CI/ ABC DFDA A
 E
A F +DCDDA C
F F DA
,4 A 6 @-/ A BF FD A A
D A
E
C F D A ,4 A -@ @/A
AE
A
BF
B
A
D D A A-R A
A D A  
 
A A
  A
BC F C DCDCDD F FBC A-RIQE
AEF A
AC
CD C A'
A
BF
A
C C#C DA A CE CD
AJ
AX D
A-RRQE
AE A.- A*
 
  A
AC E9 DACDAFBA
DDA A #
D DAB
A #
D
A C
C CDCDDAC F
C A
BF
  A
E A--DSE
A
DD
*
 
  A
C A.DA
  FD EAD
' D AC C A
AEC
D  A
C
CD AF A FD   A A
C C A
BF
C A
DD
background image
E D D A CAD
+DB
A A
BF
C A
C
F C AC
A C DE
C A 
A
DDA E
 
A DA D 
AF
D A' 
A
D
A
E
#AEC
C BCAB
A' 
A AEC B D A9D
A A D A
EC
A E
C A CE C C A A C C D'
A D A C F C A 4F
A
EC B D A9D AC B
D' D D
AC
CA CDDA
BCA ADC EF C A
A
E
C AF A A B
A EC A C F C A'  D A
E
FD
F
A EC
AEC CA'  EA
A
A E DAE 
AC A
A
C
A
C
F D A A B
A
D A
D A '   
A A
E  
A' D E A'
F DA
 
DA +B
DA F
A DD D
A A
' E
A AC CDA C CDDCAB 
AF
DC
A A A
A
DA7 DC E
'C ABC CD
A*
' E
A E ADC C
D A
AE
C
A  
A
E
F DA
D AE DA  
  D
A
AC
AB
9A CDDA"CD CE
'CE C AEC
CA*
A C DCDDCA
C EC FD A AE  
A C F
A
'
F DAD
9 AB  D A ' 
A AB
A
AB ' DA C E
C +DCDD A A' E
A C C
A F
DC A A4F
A
DA CE
C DF A' 
A>A
AC CDAF
DCDDC AF AE
C
  A7 DC CAE D E
D DD
A
D A
A
# DEEC C
C A C
DDA,C
CE
/A
A
"C
F C A C
DA A5C CDE*C C
C AF A A
AB
 E
ARDSE A
8C
E
DABC F C DCD ADF
C
A A'C DC C AC
E2BC F A,
A
A B
AD
C C A
  ADC C#+DF C/ A AF 'C F ABF
CDDA
E
A C C F C F AF A A
AB
C F C A
N
A F#
 
DA C C C A EC C
C A C C#C A A
background image
F
E
4F
A*C DC
AF AK
(
A EC A C
A ' 
A CE A B  D
A
A E
( A BCA
C '+BD
A D
+D DD
A
D DD A C
CD A C A E A C   D DD
A A
C
A +  DDA C
D D AHC
A + D
A
A) C
C DCD A CAE A 2 CE
C AEC C D
D
A
D AC   DB AE
D A E CAC C CD C A
DA
D
A' 
A! $ A
=
A
 
A'+B A
B
AF AD
A' 
AE A A
DC C FE
A ABCA! C DC $AE
F D AX D
A ADC EF CDA C BC FE
FD A A
BF
B
A#
D
D AE
D A E A C BC A C C A CA
C D2 'CDA A8
A C
+ F
AF F DAC
DC C
AE
D A' 
A
D+B
ADC
A  
A
F D A' 
A
A A
A EC A
E
BC A C
CDAEC E
'
  A
C EC C
C A
 
E
A
B +D AE
CDA
A' 
AE A A
A C C
AF AD
DC
A A
BF
C CD A ' 
A BC A DCDDC A X
A
A B  
A B
A
AD
+D AE
CD A' 
AEC
C
A
DA
A
F  D A E DA
A
A
A
E
AD
B A
D A' 
AC
C A ABCA
F
DA
D' D
AF
C A C +D AEC A C
CD(A
OEC
A?
 E
A'C
A'CDBC
F A AD
ABF CDDA
BF
C A
AEC C F CD A
B
C A
DDA AE
A
C
A A
A DDAF A EC A AC
A' D
A
BF CDDA
BF
AB  DA'
A5F#CA + +DCDDCA A F A FD  
D  AF EFD A
JF CDD F CDA-RLLE C A'
CDDF A
A*
CA FDA# #
AF DA A
'C
C A CA A
'
A# #
AE A A
DA
  D A CDD A
X D 
AC A AJ
A   B F C A'  EC C AFBCA
 DDADC
CD(
background image
!J
' AD
AC F# C 'CD AB  DAC
 
A A
A +
A A
AC DC CEDF FD A AE
A D
A A#  D
A
A' 
A
C  
AC DA A
 D A* AC A  
A C'C C
ADC
DCDDC A
A
A
 DD
A' 
A A
ADCBF C
F AD
FA
A
A' D   A
FA
  +DB AE+ A A   E
D  A' D E A
D B
A AC
 
A  
A C C 2 A0
A
A
 
A
E
AE A C
CDD
A A
A  
E D  A
  D
 
E
B A # '
A  
A C A
C
A CE A #C
A E
A D
A
B
A
AEC F C C A
?
F C A D B
A ' 
A A #
  A C
A C'CD F A
+   A
 
A CEF C A
ADCBF C
F F C A
A
  A9
A
DC C
A ' 
A A D
D
A #   D  C D D A
CE F CDD
A C DF A
C BC A C
DA
+D
A AE
ADCBF C
F FDA%A
F
A' 
A
CE DD A A
A '
  A C
+D
A CE 
A ? E
E  A B
A B
A
+DD D 9 A
A
C C#
A
 
A
C
C A  
FDA C'CD F FD $
,VJ7 A"C C C A# # A
D A AJC D DCA C
CD2AC
A.I /
?  E  9A DB
A  
A A*
EB D '  AF C
CDAA A'C
F A
C
AC
A' D E ADC
CDC C A#
D
AC ACDDLA
F A 
C 2A
F A
B D A A A
AC
C
C FD A
D A A
AD B
AD C C DCA A
C
BC C CD A AD
A
CDFDC CA D
D AF ABF C C AC
#    D
A A
9
  A A 9 B
DA9
AD2
A C'CDCD C A C D D
D D
A
B
F  
A
  A A# #+
A#F
AE
FDA 
A+   A
<
# #+ DAB
    A A A'
DA# #+ DA C C D+BC A
2 D E
background image
2 3
$4B 3
5 F#C A A  
E
AF A
DA  
  D EAB
A
A*C   D EA
E  
A
C
C
C AF A
D
A A A F F C ECD
5
 
AD
' D A AB
AE A EC DAC
A C
C
AF
F
C AC
A
E D2 2A
C
A A* D
CEE
A EC A A
ABCDDAE D
A
C
DA F ALQL.%LQLLAFBC A A* D
CE F A A C C
AB  DA A
A A
A
E
AM  EFD'C
E
A EC CDA-R6LE C A
D D
A
F
A B
D
A
AC CDAE A
  A A' D E A C '
   
DAB D DDA
AA
background image
A
#
 
A-QQQA D A A F#
E2BF CDAC
AEC
C
'CDCD C A
E D+B E B A B D A J
C D A B
A K  'E
A
'CD C A J A
K  'A
A C CDDCAC DA A
BF
D A' 
A E   A
D
AM
A
K
A
+D DD A C A C
A
 
D A
C E
A
  A A B
A
K  'A D AE A C
 DDA9
CBC CDDA!&F A*2'C $A
DA A A
D A
#
 
DA
  A F#C BC A + +DCDDC AJ AK  'A
E
E
A A
#
 
A7 DC AF CDCDA
AC C F C A A3 #
AF A
A
A
A F
F C A F A EC C F C A B
A E
C D
DA
'    D A
F   A? ' C CA
#
 
AC F C AE
A?
A CBC C AB
A
DC C C AC
D A
AC F A
BF
AD F C
A
A
#
AEC A
A C E9
D A F A A '
D A DD D A C
C A ? ' C C A E2BF CDFDA
EF C A D' D A A'
AD #
D
D AA-@AFBC C ABC DCDDCAC AF C E
# D AF A B AF CDCA D 
AFBF C A'
 
  AFBC A  
A
C BC DCDDC A D
A
D D A K D B A 5 EDCD A
A E
A C C A D
A
C C F FD A F A BF
A # A
# A E9 B A D A A C
D A A #
  E
D' A A
A
A
A
AB
A
F A A"
AEC E
B D
A
#   D  A F A
A
AC
A C   D 
AEC
A
)
A #
FD
A   B ' D
A
A @. A C C CD C A
A
A
AC C A A
DA
AB
A A ''  A'   +D DDACE CE
C A C C D
A  
A 7 DC A EC E D D
AEC B D
A ' D E D A
5 D D   A
 
A' 
A A F E
  +D DDA
BF
C A CE
A
C F
F
CA C'CD C A
 
A CA A
C CD CA
AP
A' AC
C A
C
ADC
CD CA C
DC A
  A D
A CEA C'CDAEC
 
ACA
BF
C A
DC C F FD A A F E
  +D DDA
BF
C AE DA  
AC C
A
  A+
A
C   +D' D
A ADC EF CDA
 
AC
C 9
D
=C
A   D
AB
    A* A
A'C
ADC EF
A F +DC AFDC D A
ADC EF CDC A
CDCB
A
ADC EF CDABC C AEC
background image
4F
A
C A' D
A C
DAC A
A #
F
ADC C
D A E
A A A
BF
A E
A
 
A
C C D
A E 
A C A
A F CDA
#
 U 
DAF A AEC B D AD DE
DA A = A A E
A CE A C
A A
CAF A CEA' AC AC
E
A
E
A C A ' A C '
A  
    A
DC EF DA'  A,4 A-C CD/
A5 # DEEC C
CA
D  AF '
D A C D D  E
A #C
A
A
DC
A A'
A
BF
C CD A EC C A
DDA ADC EC DCDDA
  A
F##9
AEC D
' D
AE DA ADC EF CD C A
2 D DDC A5
A
C'   DDA C CDCADC A'C CDDA
A A'
A
BF
+
D
A
B
D  AA#F
AEC D A'
A  
A D  E 2AB
A
2ADC D
*C
EC CEA A C DA C     DA
BF
C A DF  
A' D
D AF A
'
 EAC C CD A' A
F C A
background image
B
5 (
 
* AE
1
*
F1
A 2(A BC
  D
A
( BD *
A
!*
'
CEA
D)C *.
* F 34 !   !*
BC &!EE !*
5A 6
FA A*
*BD
E
1
*4
BD
CE
*
E 7 8
!
  !* &! ' AE 9D A* FA CE *CB
D
AE!
A F CCEA C *
*
8/
N
A
CE C C A F A % A C
A E
BF C E A #  
EA
C CDF C A%AYC
EC DA
+DCDDC AC
A'
A C C C
 EE
F C AEC F AF A
A DC CDC A A
 E  A
BCD'CD BFADCDDF A A
DF DAF A A
A C
F FD AB
  A' 
AC
A
C A!DC DE
C CA'   DDADC EF CDE
$A' 
A C
D
A
A DC CE
DC
A HC
CDC A F DF C A ' 
A EC CDD A
A
A D  DD A
E
C ABC F C A C
A A!
A CA
  A
E
($A
D+# 9AF C E AEC
C +DF F AF A C
A
  A C
DA
A
E   A A
A
A C
CEE
A C
DA
C# DC A A F
A
A FDF D2C A A C
C
CD C C C
A
A C
C A
D  A5
A A
5 # DEEC C
F C AEC D
' D
A A F
AB
  A
DF AF A
E
A*
 
  AE
C A FDF D2A
ABF CDD
* AF AE
C A' E
A
DA A '
A C
C CD A A FDF D2C CA
A
BC F DA C C DC C A A C EC C C F A A C D
F C AF A A  
E A
D
D
A
F
A
AC DF AC FD   AC
AB+ # D
AF A'
D EA A F
A
DD  
D A A C DCECDA! F
D$A C DDFADC CE
background image
C
A F C A #C
A % A F C
 DD A !
$ A F F C D
A 2DBC A F A
E
D A A !E
A EC EC D F C $ A F# C BC A % A C F#C D A
CC
BF EC EF CDC CDA A F AB  DA
D
A' 
A,
 E
1ABF DABF C EC
A C C#C1AC D2 F FF D/AB
DA    '
  A
7 C AA ADC EF CDA F#AB
AF##A C
A'
  A C C F C C A
F BC CDCAEF AEC
CA CEA
DE
DA
A, A
B DA
A CBF /:A CAEF A ADC EF CDBF C CEA CEAC
AC
CA A
+
C
DA
A
A#C
AEF AE
A CEA A
DE DA +
F A D
A
AE A ADC EF CD
DD C A ABC CEE
D CA ADC
DCDDC A B
AF A ' A C A 'C
CDC
A C
A ' 
A
CE A !EC EC D
$ A B
A
A  
 
A EC
+  DD
A
,B A-*
ZBC AC -@/
A
  AB #C AF
# AC
A C BC F C DCDCDDC
A C
C A
D A A
BCD C A #
D
A F F A
A*C
F F C AC
C
A C C
CA
*
 
AE BC AEC
'CD A# #
AE A
A DDAE
D
A C
A
ADC C A
 E
A@DDAC
C A
DDAB
+ 2 +D'CD ACDDLE C A
DA A
C EC
F A#  
E AEC CDA CE CD
A
DC A A#  D+B
AF DF C C
4F
A
C
A.DAE F CA
D
A C F D AT
C+  E AEC C
background image
4F
A
ACB
F
E
A CEA!YC
EC
A C C D $A F A
A
D A
A A DC A B
F#F C A E
C A F A E
C
A % A A
DC CED A? C CDCDA D A
C
DA%A'C F AB
A E   A
DA
'  A#F
A
F D A' 
A7 DC ACE C
C CDCDFDA CE D
A,# AA
!P
CA FDABC C CDA
AC
A
F C 1A?A D
D  AD
D A F
A
C
A CEAC
A CA A
C $A*DA-D CR/ A ADC CEDF A F# F F AD9 A
A
A< D A
 D DDAF A
DDA C CDCDE C
F CA A E D D A
E   A !'
$ A
A
D A ,#F
A A
E
D/ A
F DA
DC
A' 
A
B
+D A
CDF FDADC C +D C AB
CDADC A
A
D E
F DA
A
DBF
F A
A' 
A
ACE C DA
C
AC C CD A
DC CEDF E
A
CDF F'C A B
E A ,E
A
B A 7 DC A N
E
AC
C/BC CD A%A E A D
A AC F ADC EF CDA B   A,H EA
Q -R/ A?A AE
A9
A C CD A' 
AC C AE
DAE
C D A E E
BC A
#   D
A F# A C
F
C A   A DC A F
C A CEC A EC E
C DC A DB D  D D A ,9 / A 'C
C A DC
A FB
F
E
A D
A
DC CEDF E D
A AE AEC EC DF
A +   A  
A CB2A C# CA# #
A A D
AC@AFB C AF
# E
C DCAEC  
D   D
A AJ
AX D A-RQCA D A A #
D
A
BCD C A
BC F FBC A C
C CDCDDA
D  A
FA    
A* AE A
A# AD
DA
#F
AF A*
 
  A*C  
D  
AF CDDC F C A
D
A
C F F C A C C C
A
= AC
C
A CEA    
  AC
A C
DD
A C +D F CDA F C A A
C +D F
F F D A CEA C C A CEA CBC C
A CEA
C
F
background image
F
E
4F
A5
D
A*
C F A5
(
A
C F
A AB
A D' D
A
A
DB
A
 
E
' D D
A
D A EC A E A A BC CED A D
A
A
CE F C DCDA C
CD A
A F
ABF C A' 
A
A
C A3
AE
C A
C E
  A
 
A CA
C A A  '
  AF D
A' 
A C
C A
C
A EC
+D
A A #
D
A  
E D D A * A F CF DCDD
A A
#
 D A' 
A!
 
AE
C C A E AF $AF A DA  
  E
D
A
BCD C EF
C A F
A
E
  ' D
AC DA A
CD A
J
ABCAB
A A*
C F A5
AB F A A' D  EAEC
E
C AF A
A
XF
AE  DA C
C A E+ AB
A CEADF
A+DF
AF
CDAF A'  D E
D A C +D A
A' 
A F C   ' D
A ADC
AE
E
A  DD' 
F D A ' 
A BC A C
F C A
#   D
A D
D A
C
AEF A
A
A
AF A ' 
AF CDC CDABF
+ F DCA A
DC EF CDA
C F C A9
A C'C
AE A A 
D
A ADC EFE
CDA
D A
AC''C A ADCAXC C A C +D F FD(A
OEC
A +   A
CC F A A5 # DEEC C
CA
CE
C AB
+ 2 +D'CD A
A AB
 E
AQDE-DDSE AC C A ADC
CDC AF AHC D
A
F CDE
AE DDA
  A C'C C A
C 'CD AEC A  
A ' D
A' DDF A
M AFBBC AC C DDA
C
DA9
AEC
C
AC DA A
D A EC AE AE A
B
+ 2 C A
A A"    E*C
F
C AD
' D AEC A AC F AB
 
JF
 
   E A' 
AEC A
D
 
DA DD EAE A F C AF AE F D A
background image
!*
C AB
AC
CDF DA A8
AF A ADC EF CDAE DAC F AEC E
F F C A
F C F F C
A B
E D A
'
9  
A A
BF C E
CD A F
A  
FD A DCDDC A
F FD A
A
C CDE
C
C F D A F A A
C CDDC A B
A CED
E A
E
 DA
2
C A C ADC
DC
A
A 2 A9 A C
+
A  
AEC
C
CAEC
AE DA E DA
# E
A 2
C A DC
DCDDC
AN
A
C C C CDC A D D 
A
C A
EC C
[A
DEAF A
BF
  A #
D
'  ABC CD C :
[A A C CD
AB D  D 
A
C F FDA F
AC :
[A C
C
A A'
 
F D A A D 
F DAB
A A DE 
F D:
[A ADC EF CDC AF 'C C AF A A'
 E
  AF CD   E
A#
D E
DA   
$
,=FDAM DE 
A4 B
D A- A7 A" D'   EC   A5  D
D
AM D
/
A  
A C EC C C F AF A A' A'
AE DDA A #C A +#
A5
F#EA
F A5C CDEF
# A'C
F C CA C
'CD F C A DA A9 AC
# A +
#  D  A
F C A  
A 9  
ABC F C DCD F AF
# A C
 
A' 9 E A
EA
F A
EC BCA# #
D AEC DA A
D
D9 A
+D
A A
D  A
F 'C F C A C
 
B AF AEC
2 F FBC A
A
*C #
  AD
F  
A 2DC ADF C (A-A   A' EF F CD
C DF A
@E6SA 2D C C
AEC D
+D DAC C EF
C (
background image
B '
(
A'
A' E 
A C C C AE AFBD C C A D A F
C A A
     DD
ABF CDDAE
A A
A A
A C
  AC
A
# D
DA F DA'
D
AEC A' 
A AE
AD B
A A DDA
F
C 'C C C A7 F AD B
A EC CD C ADCDDC A-@A C CDA
DAC A CBC C A
AE
C A A
E
A AD 
 
DA
D DDF A A C C
C
= A
D +
DAD #
D   A C C C DCEA A C
F C A
A FBDC C
A (
A
background image
M
  A M
  A CA
 
A -RD@E A
C DEF
F
A C
A
 
A
A
   
A
 DA
B
D DD A E  C E
A '  A
A # A
'  A
A
 
D A
'  A
A '
C\
A
C EC FD
A
D A
E
A F C A
DD A M
 A
C DEF
C A
A
A
F A
B
A ' 
A A ' E
C\
A A C EC A
'
DE  
A
E+ A
A
 
D A
C EC A C
+ 2 A
A ' C
'
A
EC   E DA  EE
#  +
A C DCDC F A
A # A A F
AE
A  
A
A
A A 9E
ABC C C A A'
  A
D  AA
E  A
 E
BF
AE
B DA  
D
A
DA#C
A A
BF
DC EC DF CA
  A  B  
AD #
A A
BF
BF
C C AF A  B
D
A'
D B AE
A3
DEF
# ABC F A
 E
A
D
A C
C D A
A#F
AE A D
A
E+D
A AEC C ABC C CDAE A'
A ABF CDDFA
B
+D DD
*
CDCD DA,E
 D/AF AE
D D DADC C A A
 E A A
C C CD AB
A AE
'C A C D F C AA
background image
C EC A F A A E  EA
BCD C
A *
C A
CEA A
C EC CA
C C
A
AXC 
 A
AJ
A5C C DC A4
  DA
  A
C DEF
F C A C C FAE D D A C D
DA F
A
AC F A  E# E
+
A A
F#  
A  
A
A DFE
A B
D DD A
C DE
E
 
 
AE D DA    
 DAA A
F##  D
A FB A
C EC A F A
A
D A
C C#C DCDF C A A C C A D
A OE A M
 A
F#F A C
D
A CE A A '
 E
  A CD C'CE A
D
EA
D2
A C A % A
A
A
E A CE A D' D A % A '
CE A C
A
E  E AEF #C
AC
A# B
A
A A
C EC
C AC
DDAD DF
A
 
A
ACE C A CEA FD C DDFBC A
#   D  A F F CE
CDA C C CD AA' 
A
D
AE
C A F F C CDA'   
A
A' D  
AEC A
D
C
1A
&CA A F F C AEC CDDA DDAB
A A C C
F A AA A C C
F A
 E
F D A A DC CEDEF
C F D A
A
A D
A      DD A
C CD A
+
A E DD A C
DC A
A M
  A C DEF
F A A # B
A
C F
F
AC C
ADC
DCDCA AC F A
DB
A CBF C A  
E
A A DC CEDF A    
'  A A ' C
' A DCDC F A
A F
A
#C
A AE
A
 
D E=
C\
AE B  D
A A!DC CEDF A    E
EC EF
$ A 9
F DC EC F F C A
+D A EC A E
A KC  C A
DA'
C\
E5
D A
 
A   D D
A
=
D  A A C
'CD C A A '
A F F CAA A '    A B
A
E  A
' F C AF AD
AE DA@DA F CA
A
E+DABC F C DCDCDDA
D
A
F F
C AF
C A 
A A D
C 2ADC EC F A
 
A'9 '  E A A
D B  A 
 
AF C
A'9 DC EF AF A A'
 E
  A
DDC
F DF AE
C C A B A
C
AEF DF 2AD E 
D DD
A
J
 EE A AC
C +D'CDCEA A'
D  A   BC
D
A C
E
E
DAA'
A '    A'
A F
DAF C E
C DAB
   
A
background image
6B
7
' ' (
 
*
C A CE1 1( "
%
A7 DC D A ACE C A
E
A
 DDA
CDF DA
A A
C C F E
C A A
C  
' D
A' 
A ACE C A CEAE
AE DA!DC CEE
DCDD A D
EDC CED $ A !BC CEDCDD$ A EC D A
A CE C A F##9
A 7 DC A
DC CEDF C AE DA
AC F AB
A A A
AD
' D AE
C AF E
F
ABC CEDCDDAE B  D
A CEA
A CEA A
D  E
D
A CE A A
BF
C D
A A
F CD A A C C DF
A D
+D A
#
A A D
EDC CED F A C +D F FBC A A EC  
E ' D
AA
DC CED A C'CD F CDA
#D
AEC CDAE
C
A
DA F#C F C A
DC'CD F C AD
ADC
CDF A   D
  D D' DA
A ''  A' 
AC A A
DC CED A F#C F A C A #
D+D
A E D D     A EC A
C E
A C A A!D
$AC D
A
A= 
A C C CAEC F
AD
E
DC CED F
CD1AF CA A F F CA A4F
AF CDCAF AD
+D
A
A
B
DA C
A
4F
A
AC F ADC CEDCDDAB
A     A
#   D
AF A3CEA
#
A' DDF F DADC
DA A
BF
EAF A
DB
AB
A ADC E
EF CD AC CEC C A4F
AC
C CA
C A7 DC CAF AD
AF A
A
 
 EAC
AEF DF A EC
C AC
A CEF
AC
AB
D A
C
A DF EF
AC
A C D B
AB
A
AC
ADC EF ADC C A BC ' ' D 9A
A
 
D
DAEF
A*C ' D  
ADF
C
A C'CD C A#F
A ADC EF A
+D
AB
A A DF EF
A    
AE
A
A AEC C AB+ AF A
AC C D  E  A
EAC
+D
AA
"CF CEA
A E AB
A
3CEABC C A CEE
C A9 ADC EF CDA
A E+ A A F AEC
B+D' D A
background image
ADC CEDCDDAB
AB
AE D DAD
+D
A A
BF
C CA
F A
A
A' D    DDA F
AE D DA#F
DA ADC EF CD AC CE
EC
C AB
AC
DDF F C A
A
A
A#F
DAC
A
C CDCA
A' 
A ADFDE
C F
A 7 DC A A
D A
C D F CA '+B A E
CD A
F D A ' 
A
 
 
A ADC CEDCDDAB
 D AJ
A
AC DA A'+B DA' E
A
EC '
A AB
A
A F
A A F F AE  DA
A' 
AEC
A
 #  D'  AD D 
1
* A A  
AC '+B DD
AD
AD9 A
F AB
AE
A
E F DA
D
AC '+BD
AE
CDA AE
AB
A
C F
E
A
A
DAE
DA AD9 A  
AF DF C
A A DA'
E
A ' 
A  
A    
A E D A
  A
A
A A BF F A
D
 
A' 
A
* A
A B A C AB
 
A
C A+DF
AEC A ABF
A DDA
E
DA A !
A A F
C EC C A
9
A CBF F A
 
E E
$AMC
AE
C A C'F A C'CDA C
ABF
F
AE   A B E
D
D A !
C FD$( A ? A #C
C A
A A C
 
' D A ' 
A B
A
CEA
D
A CEA
DAC
AE
A'
CEA
F DA C
A A
F
A A   AEC DA F C DDAEF AE '  A      DD A
* A  
AB
 
A
C A
DA  
 
A' 
A
A D 
A
AE A
AF DC ECAC
A
A D 
A
AE F DA A
C
C AC A    
A AE
1AB
AE CA F A A
C AE A
A C C
A C CAE
A A' DF  
AE
AB
AEF AC A
A!F '
D A
 
$A  
E
A
#   D
A C
C AC
E
A
AF '
DB D 
DA   
AF A A DAC
C BC
ACE C C A
*C B
A C DFDC C A
FAD D 
A AD
E A
 
A A
C F
F AEC
DCDF C A A C
F 'C AB
A   A AEC 9
A
C C
 
  A C C DF C A A
 
ACD
AF#
A
 
=
DA ' E D A C C
C F C ECDA CEA    EA
A'
CEA 
 EA A
 
AB
AC
C F CEAB
BC A
background image
CEAD
A
A
A A B AE
A
DD A
J   AE AF CE C C CDA C'CDADC
AEF A A D 
A
1A
4F
AD
E
#   D
AF AE
C
C AF AE
C
BC A*F A
A
A
A
A
A D 
A #
D
A
A A CEF
DC C
C A
D2
A'C
CD C A
A A#
D
A F F A
A
? E
A CE A CEF
DC C A CE A C C C C A
A D 
A
A
EC
C
CDDAE
(A? E
A CEAF DF DC C A A
AC
A
A DA
BF
CDDAE
A CE(
&   
AE AE A A A
F C (
A8
A
 
AFBC DCAIDAE
A BC A
BC
A
AC C  
A
EF A6AE
AB  DA ACE C
F A FD
E A AF3?WA3F#C C F A
#
A
E+D
A C
DA#C
ACD--A  D
C A.-EF A F#D
A DA AIA
E
A D A= A A F#C C F A
C A DCE C A   D D
A
  AC-DDE A
E A-DAE
A C
A A  
"C F CDC AE AB
BC A
BC A CEA   D E A A
A
CA A
C EC F CE C AA A#  D
AC
AC
B
AB
A A  E F  EE
background image
F
E
&
A4F
A"
D
AF ABC DBF
(
4 AJC C A
F
C A C
A A ABCA
CDAE2BC
5
A A
D A E BC A EC B D  D DD
A F CD
CD A XC'CD A
AC A F C AD DF D A C'CD A ' 
A CE A CAE  DA DDAB
A
JC C A' 
AEC DC
AE
D A E DA
A D
A
5
A' 
AD
A C'CD
AF A
A' 
A
D
A
+D DD
A0
AE AF D
A' 
A  
A + D AEC A C
CDAF A
  A C
DAB AEF A
A?C +D A
A' 
AC
C EC
C
F DA
EC D
A
CEF C A
CDF
CD A 3F' A  
A C'F
C A
D2
A AE
AEC DA CEA D
A CEA A F D A CEA
AC
CD A
&CABCA9
AF A9
A
D D A C
CD A' 
A CA
A C AEC DA
E
C
C AEC A C A A F
A
" A
A D 
A #C
C A B
A ' 
A EF A C
A A E
E
A EC A C
FADC'CD AB
D A CAE AE  DA DDAB
A
F A
A F
A'
A C
CD(AXC
C A
 DDA ADCA CBC (A
OEC
4C C C A A8
A C
+ F C ACA
F
DA  
AC AB     AB
  DA
C
 
AI@A
F
DA'
AC A A
BCD C
AFBD C C
C A A
B
AB ' D
AC
CA  
A
A   A3 #
AC-A 
A
EC
B   AB
A EC
C A
 
AEC '
A A-DAE
A D A AC
A
-.AO
AD
' D AF
#
AC
A
C A
A
A9 AF A
E E A F
C ECD C A'C
CDC CDA
A'
 EA C A' 
A
D
A C
A A C'CD F A C
D AD
+D
AE  
D
background image
!%A3CA'
A' 
A A
A
EF
C A
 
A C CDDC
%A3CEA AB
A
AB
A'
CEADC CEDEF
A ADC CEDEF
C A
DD
%A7 DC A CEA F
A AF BF
C
F 'C AF A A
'  A 2
A
F C C CD A EC C A ADC CEDCDD F CDABC F C DCD AB
A  EE
 
%A A
C CD C A A
A EC A A
F C A F C
CDBFDC
AF A
C
F A
CDCD(
%A7 EC AC A' 
A AE
C AF
A' 
9AD DF CDF C A C BC A
F CAB
ABCAB C C A A C C
F CDA AE AF A B
C AF CDF D(
%A3CA
A CACE C D A CA
D D A CA  
A
BF
D A CA  
D E
A CA
F  
(AB
AEC A AD
DC
A AF CDCD(
%A3CAD
A FDAE
C ADC CEDEF
A
F FD(
%A3CAF AE   A
D F F C AF A CA'
A C AD
CD AE DA E CA
C DFD C
A
F C AB
(
%A3CAD
DC
A C A D D
A +
C A A
ABC F D A E A A
A
+  DDADC CEDCDD F CDA C
C CD (
%A8F C
AEC A +B
D A' 
A A B A C C
A AD
E
AF
($
,P E A#  DC D
AK
C C CDAF C
AF A5
C CDA*
 #  D /
AX  C
A3  C E +
A  D
AB C C F E
D D
A
ACE C
F A
  A'
  A 2 CA A
BF C A AD9 F#C C F A AC
A'
  A 2 A>A
C
 
A A  
D  
DAF A
C
B D DA
BC A' D
DACEC DCA
A A
D9 F#C C F A 2
F CDAF A 9   D
 DA    A+
A'
  9 '  AF A
'FD
# AC
'  ABC CD
K
C C CDCE C A C F CDF DA C
CEF
C C A AB+
AD DF CDF
AF A
A' 
AE AB  DA A B D A 
background image
6B +('
(3
Körülbelül 30 ezer hajléktalan él Magyarországon, Budapesten 8-10 ezren 
lehetnek. A fővárosban minden kétszázadik ember hajléktalan, télen a 
mentők minden ötödik betege közülük kerül ki. Egy hajléktalannak 
negyvenszer nagyobb esélye van arra, hogy a mentők segítségére szorul, 
mint egy fedéllel rendelkező embernek.
*C
D A'
DA ' E D AC
C ECDA CEA    EA
A'
CEA 
 EA
AC
'
A C F
C BC CDC
C (
background image
HC BF AH
AC
A  
A-R-REC A C DEF
F C A!B
 
$A A
+EC AF
A
A#
A
A D
A A' DDF C A A#
A FDA
BF F A#C
A FDACE C AF
A
D
  A
#  A
C D A
A  DE
AD E
  B ADC C C AC EC
A
E ACE F C C A   E
  D
AF
C
CA CEABC AD
 E DA A#
AE
ABF F A
A
A
A CE A E
A E D A A C D E
 DD A 4F
A OE A 4F
A
E
D D
A '
A E
C
D A D
E
A C D
A F A
E
A* D' A
AB
A' 
A AE
AF
CBC
CAF A
BC C A
A C
A #
D D A " A C FBC A E D' A C F C A
 EA
B D
A E 
D D A DC
C A F F
A F
F
A CE# D
A
A
* D' AC
A ' A
A C A C
C A CEFDA C'
A AE
A
 E  9
A
E
A DF F CA
C A
A #
A
DD A F A A FD A
A
A
D
B
 
D A D' D
A
C C A DC CED A EC A D
 
F##C A A
E  
A
#   D DA
D
A A
D
B
A A#
A C C 2A
D A
 D F CAB  D A
C AX YA7EE
C D AD
' D AF A A C C A9 A
A D
A
DC BC CDDAC
A BC
A D' D A
A A
D
B
  ADC' DA
'9 BFD'  A F A #
A
C#F'C A BC CD C A C A C
CD A 4F
A
C
C A
A
C# C A F A A
F C A C DC A EC
C# F C A  
A %A
A D
A C CDC A
DDA%A
DAF CDF C AF A'
A7 DC A
C
D A C C DF FDAD D A C AE D DD AEC AF''C A'+BAE
C
D A
CEA D 
A  
A
DA F#F C AD
DA
AOEA B D
A CEA
 
A CE A C
  A '
CE A
A CE# D
A C C D A
DA
A&
EB
A
CA
' E AF A
B
A CEC DADC EF CDBF C E A
  D  E
A F C
C AF C ACE C A
 DD A F A     ACE F C DA
A
F#+DEF
C AC
C CA  
A A'
ADC EF CDC A
BF
CD CAF A
DB
A C CE
A
  AF 'C C F D AD , F# /AC CE F D AB
E DA
F F CD A C 'C
F DA
J
  A
C C A' 
AE F A CBC C
A  E
 
9ADC EF CDA
BC
C AEC A AE
A C C D+BC A
2 D EA A CECDCD
background image
D DA AE
A%A AE
C
  ACE C C A%A= 
AA
= A  
AEC
EC
AC DA A4F
D A +
A C
C A' 
A
D
A
A>AB
C
D D A
  D  A  
D
A A F C C A C CDE
F C A C
A
A! C
D D' D A C
F $A  
E DAC
CA
A C B D A A! C
D D' D A
F C $A
C C F A*+ A  
A A C
F DA
BC C F F DAF DC EC DF A
EC
C A C
D D' D
AE AE A CEA
AEC A A'C FD A
A
D
A A
F AEC D D AC C C A
C  
AC
DDE2
F CAF A A
C
D D' D
A
C AC
+D'CD AC
E DA A
C C F C
 EE
A
C C CDCEEC A
F C EEC AC  
     EA   A
AB
+D' D
AEC A A C
D D' D A
F CD
background image
F,
8 E
'8
 
' #  
background image
*8
,8(8
9'
'
'
:3( (
8'
;&
( 8 8
E' ,
< ((E 8
E' ,
<8 .
,+(
'(
5 E '
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek