Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Gyakorlati ötletek közösségeknek Ötletek a fenntartható közösség megvalósításához

Ötletek a fenntartható közösség megvalósításához

Készítették a „Szélrózsa 2006” VI. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra a teremtésvédelmi munkaág munkatársai.

Isten teremtette a Földet, és mindent, ami itt él, és kijelentette, hogy ez jó. Csodálatos összetettség, összefüggés és szépség jellemzi az isteni teremtést (Gen1). Isten által az emberre felelősségteljes feladat bízatott – gondot kell viselni a Földre saját magunk, a jelen és a jövő generációi miatt, hogy élhessenek benne és élvezhessék annak gyümölcseit.

A teremtés ajándékait megőrizni az egész emberiség feladata, mindenkinek egyenlő részben kell kivennie belőle a részét. Senki ne tegyen kevesebbet, vagy hárítsa át a tennivalót arra gondolva, hogy mások úgyis elvégzik helyette a tennivalókat!

 

Az ember büszkesége és bűnössége elválasztotta őt Istentől. Nem gondoztuk a Földet eléggé, kimentettük magunkat a felelősség alól. A vizet, a levegőt, a talajt mérgek szennyezik. Sok növény és állat veszélyben van, némelyek már ki is pusztultak…

Ha erőforrásainkat körültekintőbben használnánk fel, akkor pénzt és energiát takaríthatnánk meg, amelyeket diakóniai célokra is felhasználhatnánk.

 

A teremtés egyéb áldásai sem igazságosan vannak elosztva: vannak emberek, akik luxus körülmények között élnek, míg mások a mindennapi megélhetésükért küzdenek. Az életet, a saját egészségünket veszélyeztető környezetté alakítjuk a világot, amely a „ne ölj” parancsolatnak is ellentmond.

 

Isten Jézus Krisztus halála által megváltotta a világot és mindent, amit teremtett. Isten elhívta egyházának tagjait, hogy részt vállaljanak az egyén, az emberiség és az egész teremtés megjobbításában.

Mi is tehetünk ennek érdekében? Az alábbi területeken csoportosítva soroljuk fel ötleteinket, melyek csak kiindulásként szolgálnak egy aktív gyülekezet önálló gondolataihoz:

 

1) Istentisztelet

Az istentiszteleten Isten dicsőségét és kegyelmét ’ünnepeljük’. Ő hívott el bennünket a világ és a teremtés gyarapítására és védelmére; a jó rend megőrzésére.

 

2) Tanítás és tanulás

Keressük a lehetőségeket magunk és gyülekezeteink számára, hogy tanulhassunk a teremtés csodáiról. Ismerjük meg azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket felhasználhatunk a világnak a túlélésért folytatott harcában. Tanulás és megfontolás által lépéseket tehetünk a környezettudatos gyülekezet felé is.

 

3) Életmód

Egyéni és közösségi életmódunk gyarapíthatja a teremtést. Szokássá, mindennapos gyakorlattá kell tenni az anyagok újrahasznosítását, és a fogyasztás korlátozását, hogy begyógyíthassuk az élővilág sebeit.

Váljon a gyülekezetünk példaértékűvé és (ilyen értelemben is) vonzóvá az emberek számára!

 

Az istentisztelet

 • Vigyünk az istentisztelet menetébe olyan énekeket, amelyek a teremtést dicsőítik.

 • Tartsunk ünnepi istentiszteletet a teremtés vasárnapján (Pünkösd utáni 2. vasárnap).

 • Az áhítatok, prédikációk alapigéi a teremtéssel kapcsolatosak is legyenek. Pl: Gen1,3; 2,18-20; 9,8-17; Ex16,12-30; 20,8-11; 23,10-13; 31,12-17; Lev25; 26,3-6; 34-36; Deut24,17-22; 2Kir2,19-22; Jób12,7-10; Zsolt8; 19; 24; 65; 96; 104; 145-148; Ézs24; 35; 40; 55; 58,13-14; 65,17-25; Jer2,4-13; Hós2,2-23; 4,1-3; 13,4-6; Mt6,25-34; 19,13-30; Mk12,38-44; Lk3,11; 4,16-19; 6,20-36; 12,13-34; 16,1-15; 16,19-31; 19,1-11; Jn1,1-5; ApCsel2,44-45; 4,32-37; 5,1-6; Róm1,18-25; 7,18-25; 8,18-39; Fil4,4-13; Kol1,15-20; 1Tim6,3-11; Zsid11,3; Jak2,14-17; 4,1-4; 5,1-6; Jel21,1-4; stb.

 • Ha a körülmények és lehetőségeink engedik, minden megkeresztelt gyermek után ültessünk egy fát vagy virágot a templom udvarába vagy annak közelébe; vagy bíztassuk a (kereszt)szülőket arra, hogy otthon tegyék ezt meg.

 • Tartsunk istentiszteletet a templomon kívül, a szabadban is.

 • Helyezzünk el a templom bejáratánál hirdetőtáblát, amely a teremtést szemlélteti, és emlékezteti az embereket a természet védelmére.

 • Városi gyülekezeteinkben is vezessük be a vidéki gyülekezetekben gyakorolt aratási hálaadó ünnepet.

 • Helyezzünk el (cserepes) virágokat (is) a templomban.

 • Vásároljunk természetes alapanyagú gyertyát a templomba, amely az egészségünket és az épületet is védi.

Gyermekek és fiatalok

 • Tartsunk órákat, előadásokat a fiataloknak arról, hogy hogyan őrizhetik meg világunkat; lássuk el őket praktikus tanácsokkal.

 • Az ifjúsági vagy bibliaóra témái, az áhítatok alapigéi legyenek a teremtéssel és természettel kapcsolatos igehelyek is.

 • Minden fiatal tűzzön ki maga elé egy személyes célt, amely havonta konkrét tettekre ösztönzi őt a környezet védelmével kapcsolatban.

 • Ültessenek a gyermekek virágokat, esetleg konyhakerti növényeket a templomkertbe, és gondozzák őket.

 • Hittanórákon foglalkozzunk olyan történetekkel, amelyek rávilágítanak Isten minden élőlény iránt való szeretetére.

 • Ha a természetről akarunk beszélgetni, templom helyett menjünk a parkba, erdőbe vagy egyéb zöld helyre.

 • Szervezzünk néhány napos kirándulást a fiataloknak, amelyek középpontjában az isteni teremtés csodái állnak.

 • Bízzunk meg fiatalokból álló csoportokat egy-egy természetvédelmi projekt kidolgozásával: egy hétig dolgozzanak egy ökológiai helyreállítási tervezeten.

 • Látogassuk meg a gyerekekkel a szűkebb régió azon részeit, ahol valamelyik szennyezettség magas. Nézzenek utána, hogy kik laknak ott, és milyen hatással van rájuk.

 

Mindennapok és ünnepek

 • Támogassuk a teremtés adta tudatos életstílust.

 • Alakítsunk ki egy olyan helyet, ahol a tágabb közösség tagjai összegyűlhetnek egy környezetvédelmi vitára vagy egyéb beszélgetési alkalmakra.

 • Használjunk mindig újrapapírt, például a karácsonyi csomagolópapírhoz, vagy a hirdetőfalhoz, levelekhez is.

 • Készítsünk ajándékokat saját kezűleg – ez még személyesebb is, mint a vásárolt.

 • A szeretetvendégségek során ne eldobható poharakat és tányérokat használjunk.

 • Egy-egy kisebb alkalomra (teadélutánra) a gyülekezet tagjai hozzák magukkal saját bögréjüket (ez egymás jobb megismerését is segítheti).

 • Kísérjük figyelemmel a szűkebb lakóhelyünket (gyülekezeti tagjaink lakóhelyét) érintő környezetvédelmi híreket, határozatokat.

 • Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy (pl. ásványvíz esetében) helyi és (pl. tisztítószerek esetében) környezetbarát termékeket vásároljunk, amelyekhez minél kevesebb csomagolóanyagot használtak.

 • A tudatos vásárlás szempontjait érvényesítsük a gyülekezet és a tagok életében. (ld. külön lapon)

 • A kávé és egyéb külföldi termékeknél, a méltányos kereskedelemben forgalmazott termékeket vásároljuk.

 

A templom, a lelkészi hivatal és annak természetes környezete

 • Alakítsunk ki olyan parkolási területeket, ahol több kerékpárnak jut hely, mint autónak.

 • Támogassuk és használjuk a tömegközlekedési formákat, így kiküszöbölhetjük, hogy még több parkolóhelyre legyen szükség.

 • Alakítsunk ki, vagy használjuk ki a már meglévő kertet a templomtelken; telepítsünk őshonos növényeket és kis táblákon, feliratokon tüntessük fel ezek neveit.

 • Ültessünk bogyót termő bokrokat és fákat, amelyek odavonzzák a madarakat.

 • Állítsunk fel egy dobozt az újrahasznosítható papírok, és egyet az eldobandó elemek számára; ha mód van rá, gyűjtsük szelektíven a hulladékot. A használt olajat is gyűjthetjük külön hulladékként.

 • Állítsunk fel komposzt tárolására alkalmas dobozokat, ládákat.

 

A közösség és a gyülekezet könyvtára

 • Válogassuk ki a gyülekezet könyvtárából azokat a könyveket, amelyek a teremtéssel foglalkoznak.

 • Gyűjtsük össze az elolvasott magazinokat és újságokat, és tegyük hozzáférhetővé őket. Így nem mindenkinek kell ugyanazokat a példányokat megvenni.

 

A templom és a gyülekezet épületeinek energiafelhasználása

 • Kapcsoljuk le a felesleges lámpákat, a bojlert az épületben, ha nem használjuk azokat.

 • Tartsuk a különböző alkalmakat azokban a termekben, amelyekben a legkevesebb energiát kell felhasználni (világításhoz, fűtéshez stb.).

 • Végeztessük el az épületben a világítás és fűtés energiahatékonysági vizsgálatát.

 • Használjunk alacsony wattértékű és energiatakarékos izzókat.

 • Biztosítsuk az épület jó szigetelését.

 • Ha lehet, próbáljunk meg teljesen vagy részben megújuló energiaforrásokat használni. Gondoljunk erre új épület tervezésénél.

 

(forrás, részben: „God’s Earth, Our Home” National Council of Churches of Christ in the USA.)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek