Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Imádságok Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus

Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus

(Részletek)

Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus

Szent-Györgyi Albert


Psalmus Humanus

Uram, ki vagy Te?
Szigorú Atyám vagy-é,
Vagy szerető Anyám,
Kinek méhében a Mindenség megfogant?
Te vagy maga a Világegyetem?
Avagy a Törvény, amely uralja azt?
Csak azért alkottad az életet, hogy kioltsad ismét?
Te alkottál engem, vagy Téged én,
Hogy megosszam magányom és meneküljek felelősségemtől?

Isten! Én nem tudom, Ki vagy,
De Hozzád kiáltok nagy bajomban,
Megrettenve magamtól és embertársaimtól!
Talán meg sem érted szavaimat,
De felfogod szótlan zenémet.

Első ima: Isten

Uram! Hatalmasabb vagy, mint az alkotásod,
És a Te házad a Világmindenség.

Én magamhoz hasonlónak véltelek,
Gonosznak, kapzsinak és hiúnak,
Ki dicsőítésemre és áldozataimra hítozik,
Megbosszulja csekély vétségeim,
Kinek én kell, hogy házat építsek,
Míg embertársaimat hajléktalan hagyom.

Isten! Hadd dicsérjelek Téged azzal,
Hogy Teremtésed rám bízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom e földi létet fénnyel,
        Melegséggel, jóakarattal és boldogsággal.

...

Negyedik ima: Energia és Sebesség

Uram!
Feltártad előttünk az anyag titkos erőit,
Hogy megkönnyítsd terheinket és megszépítsd életünket.
Megtanítottál saját hangunknál gyorsabban repülni,
Hogy embert embertől távolság többé ne válasszon el.

Mi megfeszülünk, hogy az erőket lövedékekbe sűrítsük,
És azokat a Föld legtávolabbi sarkaiba röpíthessük,
Hogy ott embertársainkat nyomorba és pusztulásba taszítsuk,
Egy felperzselt, élettelen földet hagyva maguk után.

Isten! Ne hagyd lerombolni az élet templomát,
Tedd, hogy tudásomat javamra használjam és felemeljem vele az életet,
Méltóságot adva arasznyi létemnek.

Ötödik ima: A föld

Uram! Ezt a gyönyörű földet adtad otthonunknak,
Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,
Képessé tettél, hogy megértsük művedet,
Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget.

Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,
Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk,
Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,
Míg azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem,
és gyermekeim.

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség,
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.

...

Fordította: Csillag Vera

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek