Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Meditációk

Meditációk

Szivárványívemet helyezem a felhőkre

„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, ez lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök" (1Móz 9,13) – mondta Isten. Szövetséget kötött az élőlényekkel, a madarakkal és a szárazföldi állatokkal, az emberekkel, minden létezővel. Ebben a szövetségben örök renddé lett az, amit a bárka története megjelenít: Isten nem pusztítja el többé az élőket, megkíméli őket, ahogyan megmentette életüket az özönvíz idején. - Andorka Eszter írása.

Bővebben…

Hálaadás az életért

„Ekkor azt mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te (…) innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában! Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! (…) Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?” (Ruth 2,8–9a.10) - Smidéliusz Gábor írása.

Bővebben…

Gyökössy Endre: Isten hangszere

Ismerek valakit, aki bármihez is kezdett, újra és újra letörte valami. A "körülmények", mondanánk. Ha erre az emberre gondolok, a "lant-fenyő" jut eszembe.

Bővebben…

Gyökössy Endre: A szeretett Föld

Olvastam egyszer egy protestáns szektáról, akik számára előírás volt, hogy lehetőleg úgy járjanak-keljenek a szabadban, hogy mindig az égre nézzenek, és a Földre ne, mert az csak megvetésük tárgya lehet. Különös fejtartásuk miatt el is nevezték őket "gőgösök"-nek.

Bővebben…

Gyökössy Endre: "Látásra kedveset"

Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és "hasadtságának" egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából.

Bővebben…

Isten Fia emberré lett - és az ember mivé?

Ecce homo! – mondta Pilátus Jézusra mutatva (Jn 19,5). Bizonyára nem sejtette, hogy az üdvtörténet összefüggésében mekkora jelentőségű mondat hagyta el ajkát. Jézus Krisztus az ember. Isten Fia a „második Ádám”, aki azért lett egy közülünk, hogy felragyogtassa Isten eredeti teremtő szándékát, s a megváltás által bennünk is helyreállítsa azt. – Karácsonyt megülve ilyesféle teológiai gondolatok húzódnak meg az ünnep szívet melengető hangulata mögött. - Mosolygó Péter görög katolikus lelkész írása.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek