Itt vagyunk: Főoldal Ötlettár Versek Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Giotto: Assisi Szent Ferenc perugiai legendája

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,

Tied a dicséret, dicsőség és imádás,

És minden áldás,

Minden egyedül téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,

Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,

Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te

világosságod

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, fölséges.

 

Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden

csillaga az égnek.

Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága

szépnek!

Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,

Levegő, felhő, jó és rút idő,

Kik által élteted minden te alkotásod.

 

Áldjon, Uram, téged víz húgunk,

Oly nagyon hasznos ő,

Oly drága tiszta és alázatos!

 

Áldjon, Uram, tűz bátyánk;

Vele gyújtasz világot éjszakán.

És szép és erős és hatalmas és vidám.

 

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,

Ki minket hord és enni ad,

És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és

színes virágokat.

 

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki

szerelmedért másnak megbocsát

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.

Boldogok, kik magukat megadták te szent

akaratodnak.

A második halál nem fog fájni azoknak.

 

Dicsérjétek az Urat és áldjátok

És mondjatok hálát neki

És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

(Fordította: Sík Sándor)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek