Itt vagyunk: Főoldal
Mottó

Éljenek a jövő falvai képzeletünkben, hogy egy nap majd valóban élhessünk bennük. (Mahatma Gandhi)

 

Módosított elemek

Az összes nemrég módosított elem a legrégebbiekkel kezdve.
Article Ararat 2009 Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2010. július 24., 22:44
Mi tör­tént az el­múlt év­ben? Mit csi­nál­tunk jól? Mit csi­nál­hat­nánk job­ban? Mit ér­tünk el? Ki­ket si­ke­rült meg­szó­lí­ta­nunk? Min­den év vé­ge jó al­ka­lom ar­ra, hogy szám­ba ve­gyük ad­di­gi dol­ga­in­kat, s min­den év­kez­det ki­vá­ló le­he­tő­ség ar­ra, hogy új­ra­gon­dol­juk ter­ve­in­ket, és a meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­tok alap­ján job­ban va­ló­sít­suk meg őket. Így van ez a leg­több em­ber és kö­zös­ség éle­té­ben, s így tett a Magyarországi Evangélikus Egyház egy éve meg­ala­kult Ara­rát te­rem­tés­vé­del­mi mun­ka­cso­portja is. Kodács-Simon Eszter írása.
News Item Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai adósságról Készítette: Kodácsy-Simon Eszter, utolsó frissítés: 2009. október 07., 14:31
Az Egyházak Világtanácsa (EVT) szeptember 2-án tette közzé nyilatkozatát a környezeti igazságosság kérdéséről. Az új dokumentum jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek keretében az EVT fokozatosan egyre nagyobb teret szentel a környezeti és globalizációs problémáknak. Az új dokumentum annak az érzékenységnek is a jele, amellyel az EVT a környezeti és társadalomtudományok legfrissebb fejleményei felé fordul, vallásos keretbe ágyazva és új tartalommal töltve meg ezeket az eredményeket – többek között a környezeti igazságosság és az ökológiai adósság itthon még nem közkeletű koncepcióit. Tekintve, hogy az elmúlt években a hazai egyházak is fokozódó figyelemmel fordulnak a környezeti problémák felé, érdemes megismernünk.
News Item Nyilatkozat a környezeti igazságosságról és az ökológiai adósságról Készítette: Kodácsy-Simon Eszter, utolsó frissítés: 2009. október 07., 14:24
Az Egyházak Világtanácsa (EVT) szeptember 2-án tette közzé nyilatkozatát a környezeti igazságosság kérdéséről. Az új dokumentum jól illeszkedik abba a folyamatba, amelynek keretében az EVT fokozatosan egyre nagyobb teret szentel a környezeti és globalizációs problémáknak. Az új dokumentum annak az érzékenységnek is a jele, amellyel az EVT a környezeti és társadalomtudományok legfrissebb fejleményei felé fordul, vallásos keretbe ágyazva és új tartalommal töltve meg ezeket az eredményeket – többek között a környezeti igazságosság és az ökológiai adósság itthon még nem közkeletű koncepcióit. Tekintve, hogy az elmúlt években a hazai egyházak is fokozódó figyelemmel fordulnak a környezeti problémák felé, érdemes megismernünk.
Article Műveld és őrizd! - Teremtésünnep Zuglóban Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:14
„Ezen a vasárnapon és az ezzel induló teremtésünnepi héten nem a jól ismert környezet- és természetvédő jelszavakat kívánjuk átismételni és ismételgetni, hanem együtt szeretnénk rácsodálkozni a teremtett világ ajándékaira, és meghallani a Teremtő minket kereső szavát” – fogalmazott Gáncs Péter püspök a zuglói evangélikus templomban megrendezett teremtésünnepi istentiszteleten. A 2009. szeptember 27-ére meghirdetett alkalmat élőben közvetítette a Magyar Televízió. A természet ajándékaiért hálát adó és az azokért való felelősségvállalásra figyelmeztető imádságok és olvasmányok a frissen szüretelt terményekkel díszített oltár előtt hangzottak el.
Image Content Inner Proxy 004-img_6679.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 011-img_6707.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 006-img_6689.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 034-img_6784.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 024-img_6739.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 022-img_6735.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 032-img_6776.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 017-img_6723.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 000-img_6662.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Image Content Inner Proxy 008-img_6697.jpg Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 23:06
Inner Content Container images Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 22:43
Page Tévéfelvétel a budapest-zuglói teremtésünnepi istentiszteletről Készítette: Kodácsy-Simon Eszter, utolsó frissítés: 2009. szeptember 28., 17:34
Szeptember 27-én 11 órakor került sor a teremtésünnepi istentiszteletre a budapest-zuglói evangélikus gyülekezetben.
Event Szeretethíd, amely a teremtés ünnepéhez is kapcsolódik Készítette: Kodácsy-Simon Eszter, utolsó frissítés: 2009. szeptember 26., 21:42
Mozdulj, segíts, szeress! A Magyar Református Szeretetszolgálat országos segítségnyújtó akcióra hív mindenkit október 3-án, hogy közösen munkálkodva tehessük szebbé környezetünket és embertársaink életét. További információ és jelentkezés: www.jobbadni.hu szeretethid@zsinatiiroda.hu 30/678-7355
Folder Ötlet és kidolgozás, közösségi munka Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 26., 18:09
A hét nap. Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak (8/b osztály) hétrészes sorozata
Image A hetedik nap Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 26., 18:01
Készítették: Sánta Lúcia, Balogh Emese, Keserü Vivien
Image A hatodik nap Készítette: Jerabek-Cserepes Csilla, utolsó frissítés: 2009. szeptember 26., 18:00
Készítette: Schmidel Réka, Orbán Eszter, Fhürer Krisztina, Rák Alida