Itt vagyunk: Főoldal Teremtés ünnepe Hálaadó imahét - A hét nap csodája

Hálaadó imahét - A hét nap csodája

A tavaly szeptemberben hagyományteremtő szándékkal megrendezett ünnepi alkalom folytatásaként idén szeptember 27-én, Zuglóban kerül sor a teremtés ajándékaiért való hálaadásra. Az istentiszteletet a Magyar Televízió is közvetít majd. Ebben az évben azonban – csatlakozva az Európai Keresztény Környezeti Hálózat, illetve az Egyházak Világtanácsának ajánlásához – az ökumenikus imahéthez hasonlóan egy nyolc napos sorozatot hirdetünk.

A szeptember 27-i „felütést” követően – szeptember 28. és október 4. között – hét napos ökumenikus együttlétre szeretnénk buzdítani a lelkészeket és a gyülekezeteket, melynek lezárása a sok gyülekezetben már évtizedek óta megélt, vagy esetleg néhány éve bevezetett aratási hálaadás lehetne. (Október 4. egyben Assisi (Szent) Ferencnek, az ökológia művelőinek és a környezetvédelem védőszentjének ünnepe is a katolikus egyházban.)

Az Ararát munkacsoport által kidolgozandó téma a teremtés hét napjának csodája. A tervek szerint segédanyagként – a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának égisze alatt – a nyár elején megjelenik egy füzet, amelyet szeretnénk minden gyülekezethez eljuttatni. Ebbe a kiadványba teljes istentiszteleti liturgiát, a kijelölt igeszakaszokhoz írt meditációkat, imádságot, irodalmi és képzőművészeti illusztrációkat szeretnénk összegyűjteni, továbbá útmutatásokat, ötleteket adni a környezetvédelem mindennapi életben alkalmazható gyakorlatához. Minden nap szeretnénk egy-egy környezeti elemre (mint a víz, a talaj, vagy a növénytakaró) fókuszálni, hálát adva a Teremtőnek annak értékeiért, szépségéért, valamint felhívni a figyelmet a jelenlegi veszélyhelyzetekre és a lehetséges – általunk is megvalósítható – megoldásokra.

A munkacsoport célja, hogy olyan anyagot adjon a lelkészek, gyülekezeti vezetők kezébe, amelyet az ajánlott időponton túl egyéb alkalmak – hittanórák, bibliaórák – során is használni lehet, és alapul szolgálhat egy-egy beszélgetéshez,vagy akár a családi, egyéni elcsendesedéshez.

A tematika fő vázát az Ararát munkacsoport tagjai dolgozzák ki, de szeretnénk bevonni református és ortodox testvéreinket is a munkába. A hálaadó imahét (vagy imanap) pedig a teljesebb ökumené jegyében is megvalósítható, hiszen a Magyar Katolikus Egyház a közelmúltban egy nagy formátumú anyagot adott ki e témában, nagyértékű bibliai háttérelemzéssel, szintén felhívva a hívek figyelmét a teremtés megóvásának szükségességére.

Fontosnak tartjuk a fiatalok szerepét a környezetvédelem terén, ezért szeretnénk az evangélikus középiskolákat is bevonni az imahéti alkalomba a maguk lehetőségei által. Első lépésként pedig, kapcsolódva az imahét témájához, plakátpályázatot hirdetünk meg. (Bővebb információ a mellékelt pályázati felhíváson.)

Minden meghirdetett programról honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek